...

Geïntegreerde praktijkpremieEen belangrijk punt voor de huisartsen, waarop we al enkele malen hadden aangedrongen daar tijdig werk van te maken, is de geïntegreerde praktijkpremie. Vrijdagnamiddag kwam dan de nota van de Dienst bij ons toe, met de vraag om het voorstel te valideren tegen de vergadering van maandagavond.De indicatoren voor de nieuwde premie had de werkgroep al in maart vastgelegd maar die kon de drempelwaarden niet bepalen. Ondertussen zijn we enkele maanden verder. We weten nu dat zaken waarvan we toen dachten dat ze door de softwarehuizen ontwikkeld zouden worden, dat niet zullen zijn. We weten dat bepaalde dingen niet werken of al eens uitvallen. Met andere woorden, de situatie is weer veranderd. Als Kartel hebben we een brief gericht naar de voorzitter van de Commissie, Jo De Cock, dat we niet akkoord kunnen gaan met deze manier van werken. Zo een belangrijk onderwerp met zoveel invloed op de manier van werken en op het inkomen van een huisartsenpraktijk, dat kan niet in enkele e-mails worden afgehandeld.We hebben dan ook nog een bijeenkomst van de werkgroep gevraagd. Wanneer het dossier van de geïntegreerde premie nog geregeld zou worden vóór 1 juli, zonder bijeenkomst van de werkgroep, stelden we voor dat de criteria voor 2017 gewoon gehandhaafd zouden blijven voor 2018. Die brief hebben we verstuurd op zondag. Op maandag kwam er ook een brief van Bvas die stelde dat het voorstel niet rijp was, dat er nog te veel zaken vielen te discussiëren. Bvas stelde ook voor de criteria van 2017 te behouden. AADM stuurde geen nota, maar hun commentaar tijdens de vergadering ging in dezelfde richting.Zij vonden dat er misschien wel ruimte was voor een paar nieuwe initiatieven, maar die moeten dan wel realistisch zijn. Ze willen geen initiatieven waarvoor de softwarehuizen nog iets moeten ondernemen. Anders zouden we aan iets beginnen waarvan we weten dat het toch niet gaat werken - en alleen maar frustratie zal veroorzaken. Jo De Cock was niet te vinden voor het verlengen van de voorwaarden van 2017. In het lopende akkoord artsen-ziekenfondsen is de premie met 1.000 euro naar omhoog is gegaan. De premie optrekken en de voorwaarden van 2017 aanhouden, dat is niet logisch.We zijn dan uiteindelijk tot een compromis gekomen dat vrijdag 29 juni toch nog een werkgroep samenkomt. Die zal het voorstel bestuderen om grotendeels de criteria van vorig jaar te behouden.Om nog de 1.000 euro extra uit het akkoord binnen te halen, zou de huisarts dan de keuze kunnen maken uit een aantal projecten, met stuk voor stuk lage drempels. Gewoon om de mensen aan te moedigen toch iets nieuws te proberen. Maar als je bezig blijft zoals je bezig was, kun je op dezelfde premie rekenen als vorig jaar. Dat is voor Kartel het uiteindelijke doel.Er komt nog een Nationale Commissie op 4 juli (die het voorstel kan bekrachtigen, nvdr). De meting begint wel al om 1 juli, maar van die enkele dagen zal het ook wel niet afhangen. We laten de mensen doorwerken op dezelfde manier zonder criteria op te stellen over diensten toch niet werken. Meteen stimuleren we de artsen wel om met een aantal nieuwe mogelijkheden te verkennen. Voor Kartel mogen dat dan niet te veel zaken zijn en moeten de drempels laag liggen. En er mogen geen nieuwe softwaremodules voor nodig zijn, want dan loopt het toch weer mis.Een aantal zaken worden ons al jaren beloofd: een duidelijk overzicht van de GMD-verrichtingen met name. De mogelijkheid om een e-Attest te herroepen, was ons ook beloofd. Met Hoofdstuk IV zijn er ook problemen die maar blijven aanslepen.We zouden een bepaalde datum willen vooropzetten: als die punten dan nog niet opgelost zijn, krijgt iedere arts daarvoor automatisch een credit point. Zo zet je wat druk op de ketel. De huisartsen zijn het ook beu te blijven wachten. De ziekenhuizen gingen niet direct steigeren. Ze beseffen ook dat dingen al meermaals zijn beloofd maar nog altijd niet zijn opgelost. Bijvoorbeeld, de voorlopige oplossing om een e-attest te herroepen via een webtoepassing was beloofd voor juni, maar is er nog altijd niet. Wachtposten: dringend nieuwe financieringsregels nodigEr kwamen op de Nationale Commissie een aantal dossiers van wachtposten ter sprake. Het is overduidelijk dat er een gedegen overleg moet komen over de standaardisering. Een aantal elementen voldoen duidelijk niet meer, zeker niet voor grote wachtposten. Dat is al voldoende naar voren gebracht door voorzitters van wachtposten, onder meer in de medische pers. Het is ook aangekaart door Wachtposten Vlaanderen bij het Riziv. Maar het moet ook doordringen tot de Interadministratieve Cel (met vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid en het Riziv, die nu het beleid over de wachtposten concdreet maakt, nvdr). En vooral tot de beleidscel van minister De Block. Anders blijven de probleem hangen en gebeurt er niets.In een aantal dossier vragen grote wachtposten uitbreiding van hun budget, omdat ze dat nodig hebben. Daar kunnen we nu niet aan voldoen, omdat dat niet in de standaardisering zit, Maar we moeten wel eens vaststellen dat aanpassingen noodzakelijk zijn. Zodat nieuwe voorstellen kunnen worden gedaan voor het budget van volgend jaar. Als dat geregeld raakt voor het budget voor 2019, kan dat eventueel ook al voor dit jaar worden toegepast. Zo staat dat in het akkoord. Daarom: binnen enkele maanden moeten we nu toch wel weten hoe we dat soort vragen moeten behandelen.Er mag meer daadkracht worden verwacht van de Interadministratieve Cel. En het is nu al duidelijk dat het Begeleidingsplatform vrijblijvende adviezen mag geven maar geen concrete voorstellen kan doen. Dat zal toch anders moeten gaan werken.Het Begeleidingsplatform is al samengekomen - met een vertegenwoordiger uit elk artsensyndicaat, één van de ziekenfondsen, één van de ziekenhuizen en één van de spoedartsen. Ook de coördinator voor Vlaanderen en die voor Franstalig België worden uitgenodigd, indien nodig. Concrete dossiers komen in de Interadministratieve Cel aan bod en gaan dan zonder tussenstap naar de Nationale Commissie. Dat betekent dat we in de Commissie weer moeten beslissen over een paar stoelen hier, en een onderzoekstafel daar. Het was eigenlijk juist de bedoeling dat te vermijden - dat dat soort zaken administratief werden afgehandeld.Het Begeleidingsplatform mag alleen vage adviezen formuleren - niet toegespitst op concrete situaties in bepaalde steden of bepaalde wachtposten. Daar zal toch verandering in moeten komen.Andere punten