De KUL, UGent en VUB laten de studenten in de bacheloropleiding reeds kennis maken met een huisartsenstage. Aan de VUB houdt dit in dat er in totaal twee weken stage gelopen wordt, een week in de eerste bachelor en een week in de tweede bachelor. Hetzelfde principe geldt voor de KUL, waar deze twee weken echter plaatsvinden in de tweede en derde bachelor. Aan de UGent wordt in de derde bachelor een week huisartsenstage gelopen. Aan de UA wordt deze week huisartsenstage ingeroosterd in de eerste Master.

Verder bieden alle universiteiten tijdens de Bachelor hier en daar enkele dagen kijkstage aan in het kader van verschillende vakken. Het gros van de stages wordt echter gelopen tijdens de masterjaren.

Aan de KUL, UGent en UA begint het stagejaar in het tweede semester van de tweede Master. In Leuven bestaat dit stagejaar uit 9 stageperiodes van 6 weken. In Gent is het stagejaar opgebouwd uit 10 stageperiodes van telkens 4 weken. Aan de UA bestaat het stagejaar eveneens uit 10 stageperiodes van 4 weken (lange stages), aangevuld met 4 stageperiodes van 2 weken (korte stages). Aan de VUB gaan de stageperiodes reeds van start in het tweede semester van de eerste Master. In de loop van de Masterjaren worden de stageperiodes afgewisseld met lesperiodes. In totaal worden 11 stageperiodes van 4 weken en 2 stageperiodes van 6 weken gevolgd.

Alicja Zarowska

De KUL, UGent en VUB laten de studenten in de bacheloropleiding reeds kennis maken met een huisartsenstage. Aan de VUB houdt dit in dat er in totaal twee weken stage gelopen wordt, een week in de eerste bachelor en een week in de tweede bachelor. Hetzelfde principe geldt voor de KUL, waar deze twee weken echter plaatsvinden in de tweede en derde bachelor. Aan de UGent wordt in de derde bachelor een week huisartsenstage gelopen. Aan de UA wordt deze week huisartsenstage ingeroosterd in de eerste Master. Verder bieden alle universiteiten tijdens de Bachelor hier en daar enkele dagen kijkstage aan in het kader van verschillende vakken. Het gros van de stages wordt echter gelopen tijdens de masterjaren. Aan de KUL, UGent en UA begint het stagejaar in het tweede semester van de tweede Master. In Leuven bestaat dit stagejaar uit 9 stageperiodes van 6 weken. In Gent is het stagejaar opgebouwd uit 10 stageperiodes van telkens 4 weken. Aan de UA bestaat het stagejaar eveneens uit 10 stageperiodes van 4 weken (lange stages), aangevuld met 4 stageperiodes van 2 weken (korte stages). Aan de VUB gaan de stageperiodes reeds van start in het tweede semester van de eerste Master. In de loop van de Masterjaren worden de stageperiodes afgewisseld met lesperiodes. In totaal worden 11 stageperiodes van 4 weken en 2 stageperiodes van 6 weken gevolgd. Alicja Zarowska