In de bachelorjaren is de opbouw van het academiejaar sterk vergelijkbaar aan de KUL, UGent, UA en VUB. Het academiejaar gaat van start tegen het einde van september. Het eerste semester bestaat uit dertien lesweken, twee weken kerstvakantie en vier weken examenperiode, gevolgd door een lesvrije week. In het tweede semester worden de lesweken onderbroken door twee weken paasvakantie en eindigen ze met een examenperiode, gevolgd door een zomervakantie vanaf begin juli. Van eind augustus tot begin september wordt een herexamenperiode van drie weken voorzien.

Opvallend is dat de examenperiode in juni aan de UA twee weken minder lang is in vergelijking met die aan de KUL en de VUB, in tegenstelling tot dezelfde examenperiode aan de UGent, die juist een week langer duurt.

Daarnaast wordt aan de UGent de examenperiode in het eerste semester van de eerste bachelor voorafgegaan door een inhaalweek, die niet ingeroosterd is aan de overige universiteiten. Aan de UHasselt houdt men niet vast aan twee vaste examenperiodes in januari en juni zoals hierboven beschreven, maar verkiest men een systeem waarbij om de 7 à 9 weken een examenperiode plaatsvindt. Het academiejaar begint een week vroeger dan aan de overige universiteiten en de herexamenperiode duurt een week minder lang.

In het Mastercurriculum wordt aan alle universiteiten duidelijk minder vastgehouden aan de bovenvermelde opbouw van het academiejaar, waardoor er opvallend meer variatie is in de roosters.

Verder dient opgemerkt te worden dat de manier waarop de verschillende vakken verdeeld worden over de lesweken ook afhankelijk is van waar men studeert. Aan de KUL en de VUB zien we dat in een lesperiode verschillende vakken met elkaar worden afgewisseld. Aan de UGent en de UA worden de vakken daarentegen gegroepeerd tot modules, waarbij eenzelfde vak wordt gegeven tot het desbetreffende onderwerp is afgerond.

Aan alle faculteiten geldt echter dat er ook jaarvakken bestaan, die over de modules en lesperiodes heen lopen. De gegeven leerstof wordt getest tijdens twee examenperiodes, een in januari en een in juni. Aan de UHasselt bestaat elke lesperiode eveneens uit een afzonderlijke module, die echter meteen aan het eind van deze module afgetoetst wordt in een aansluitende examenperiode.

Alicja Zarowska

In de bachelorjaren is de opbouw van het academiejaar sterk vergelijkbaar aan de KUL, UGent, UA en VUB. Het academiejaar gaat van start tegen het einde van september. Het eerste semester bestaat uit dertien lesweken, twee weken kerstvakantie en vier weken examenperiode, gevolgd door een lesvrije week. In het tweede semester worden de lesweken onderbroken door twee weken paasvakantie en eindigen ze met een examenperiode, gevolgd door een zomervakantie vanaf begin juli. Van eind augustus tot begin september wordt een herexamenperiode van drie weken voorzien. Opvallend is dat de examenperiode in juni aan de UA twee weken minder lang is in vergelijking met die aan de KUL en de VUB, in tegenstelling tot dezelfde examenperiode aan de UGent, die juist een week langer duurt. Daarnaast wordt aan de UGent de examenperiode in het eerste semester van de eerste bachelor voorafgegaan door een inhaalweek, die niet ingeroosterd is aan de overige universiteiten. Aan de UHasselt houdt men niet vast aan twee vaste examenperiodes in januari en juni zoals hierboven beschreven, maar verkiest men een systeem waarbij om de 7 à 9 weken een examenperiode plaatsvindt. Het academiejaar begint een week vroeger dan aan de overige universiteiten en de herexamenperiode duurt een week minder lang. In het Mastercurriculum wordt aan alle universiteiten duidelijk minder vastgehouden aan de bovenvermelde opbouw van het academiejaar, waardoor er opvallend meer variatie is in de roosters.Verder dient opgemerkt te worden dat de manier waarop de verschillende vakken verdeeld worden over de lesweken ook afhankelijk is van waar men studeert. Aan de KUL en de VUB zien we dat in een lesperiode verschillende vakken met elkaar worden afgewisseld. Aan de UGent en de UA worden de vakken daarentegen gegroepeerd tot modules, waarbij eenzelfde vak wordt gegeven tot het desbetreffende onderwerp is afgerond. Aan alle faculteiten geldt echter dat er ook jaarvakken bestaan, die over de modules en lesperiodes heen lopen. De gegeven leerstof wordt getest tijdens twee examenperiodes, een in januari en een in juni. Aan de UHasselt bestaat elke lesperiode eveneens uit een afzonderlijke module, die echter meteen aan het eind van deze module afgetoetst wordt in een aansluitende examenperiode.Alicja Zarowska