Dr. Luc Capiau, huisarts in Massemen, bespreekt de aanpak van deze patiënte.

Het is 10 jaar geleden dat de diagnose van borstkanker werd gesteld bij deze 69-jarige patiënte. Ze heeft toen een mammectomie, chemotherapie en bestraling gehad. Vanaf dat moment heeft ze brandende pijnen in haar voeten door neurotoxische inwerking van de chemotherapie. Bovendien heeft ze al jaren ischialgieën, waarvoor ze al vele pijnstillers nam. Het is een chronische pijnpatiënte met ook depressies en hoofdpijn, die vaak samen gaan.

Snelle achteruitgang door Parkinson?

Begin 2018 wordt ze verschillende malen opgenomen wegens vallen en gangdeterioratie. Volgens de neuroloog ontwikkelde ze de ziekte van Parkinson met verkramping van de spieren, Parkinsondementie en gangbeperking. Prolopa wordt ingesteld en ze krijgt pregabaline tegen de neuropatische pijnen. De medicatie brengt nauwelijks verbetering; integendeel, tijdens de zomer gaat het snel bergaf: haar bed moet naar beneden verhuizen, een rolstoel en een rollator doen hun intrede en dagelijkse kinesitherapie is nodig. Ze blijft zienderogen achteruitgaan en wordt uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis wegens tal van pijnklachten en algemene achteruitgang.

Toch geen Parkinson

In het ziekenhuis krijgt ze een epidurale infiltratie en wordt ze neurologisch verder nagekeken. De DAT-scan vertoont echter geen argumenten voor de ziekte van Parkinson. De NMR van de hersenen wijst op Lewy body dementie of vasculaire dementie, terwijl het EMG de polyneuropathie bevestigt. Bloedonderzoek geeft geen bijzonderheden. De anti-Parkinsonmedicatie wordt afgebouwd en stopgezet. Ook pregabaline wordt stopgezet en om de polyneuropathische pijnen te controleren wordt oxycodon gegeven gedurende enige tijd. De mevrouw fleurt op, gaat terug aan het stappen en kan naar huis. Dr. Capiau gaat wekelijks langs bij de patiënte. De met de dementie gepaard gaande gedragsstoornissen, waaronder agressie naar haar man toe, behandelt hij in samenspraak met de neuroloog met risperidon en een wekelijkse fluspirileeninjectie.

Polyneuropathische pijn onder controle met Brufen Codeïne

De brandende pijnen ter hoogte van de voeten behandelt dr. Capiau nu al drie maanden met Brufen Codeïne. Mevrouw neemt elke dag drie tot vier tabletten Brufen Codeïne. Telkens er opstoten van de brandende pijnen zijn, drijft dr. Capiau de dosis op tot zes tabletten per dag gedurende een vijftal dagen, eventueel gecombineerd met metamizol 's avonds. Na deze vijf dagen van verhoogde doses, verdwijnt de pijn terug naar de achtergrond en wordt de dosis Brufen Codeïne terug gereduceerd tot drie à vier tabletten per dag. Voor de patiënte is dit de eerste medicatie waarmee de pijn onder controle is. Ze plant op reis te gaan. Samen met haar man.

In samenwerking met Mylan

Het is 10 jaar geleden dat de diagnose van borstkanker werd gesteld bij deze 69-jarige patiënte. Ze heeft toen een mammectomie, chemotherapie en bestraling gehad. Vanaf dat moment heeft ze brandende pijnen in haar voeten door neurotoxische inwerking van de chemotherapie. Bovendien heeft ze al jaren ischialgieën, waarvoor ze al vele pijnstillers nam. Het is een chronische pijnpatiënte met ook depressies en hoofdpijn, die vaak samen gaan.Begin 2018 wordt ze verschillende malen opgenomen wegens vallen en gangdeterioratie. Volgens de neuroloog ontwikkelde ze de ziekte van Parkinson met verkramping van de spieren, Parkinsondementie en gangbeperking. Prolopa wordt ingesteld en ze krijgt pregabaline tegen de neuropatische pijnen. De medicatie brengt nauwelijks verbetering; integendeel, tijdens de zomer gaat het snel bergaf: haar bed moet naar beneden verhuizen, een rolstoel en een rollator doen hun intrede en dagelijkse kinesitherapie is nodig. Ze blijft zienderogen achteruitgaan en wordt uiteindelijk opgenomen in het ziekenhuis wegens tal van pijnklachten en algemene achteruitgang.In het ziekenhuis krijgt ze een epidurale infiltratie en wordt ze neurologisch verder nagekeken. De DAT-scan vertoont echter geen argumenten voor de ziekte van Parkinson. De NMR van de hersenen wijst op Lewy body dementie of vasculaire dementie, terwijl het EMG de polyneuropathie bevestigt. Bloedonderzoek geeft geen bijzonderheden. De anti-Parkinsonmedicatie wordt afgebouwd en stopgezet. Ook pregabaline wordt stopgezet en om de polyneuropathische pijnen te controleren wordt oxycodon gegeven gedurende enige tijd. De mevrouw fleurt op, gaat terug aan het stappen en kan naar huis. Dr. Capiau gaat wekelijks langs bij de patiënte. De met de dementie gepaard gaande gedragsstoornissen, waaronder agressie naar haar man toe, behandelt hij in samenspraak met de neuroloog met risperidon en een wekelijkse fluspirileeninjectie.De brandende pijnen ter hoogte van de voeten behandelt dr. Capiau nu al drie maanden met Brufen Codeïne. Mevrouw neemt elke dag drie tot vier tabletten Brufen Codeïne. Telkens er opstoten van de brandende pijnen zijn, drijft dr. Capiau de dosis op tot zes tabletten per dag gedurende een vijftal dagen, eventueel gecombineerd met metamizol 's avonds. Na deze vijf dagen van verhoogde doses, verdwijnt de pijn terug naar de achtergrond en wordt de dosis Brufen Codeïne terug gereduceerd tot drie à vier tabletten per dag. Voor de patiënte is dit de eerste medicatie waarmee de pijn onder controle is. Ze plant op reis te gaan. Samen met haar man.In samenwerking met Mylan