...

Geïntegreerde praktijkpremieEen uitgebreid voorstel over de geïntegreerde praktijkpremie werd pas vrijdag na 16 u. rondgestuurd. De secretariaten konden het niet meer rondsturen. Ik heb maandag mijn commentaar geleverd na onze mensen te hebben gehoord. Het voorstel bevat nogal wat zaken die niet haalbaar zijn. De software is nog niet klaar is. Bovendien liggen de drempelwaarden veel te hoog. Zo zouden bijvoorbeeld 75% van de voorschriften met Recip-e moeten zijn gemaakt. Ook het aantal SumEHR's ligt te hoog.Het gebeurt zelden dat de verschillende artsensyndicaten het zo sterk eens zijn over een punt tijdens de verkiezingsperiode. We hadden alledrie ongeveer hetzelfde verhaal. Bvas en Kartel vroegen om uitstel en wilden het voorstel eerst terugverwijzen naar de werkgroep. Voorzitter Jo De Cock wees erop dat dit een punt is uit het akkoord en dat uitstel tot na de zomer niet mogelijk is. De werkgroep komt deze week (vrijdag) nog bijeen. Ze moet dan een voorstel vinden waar de Nationale Commissie zich kan in vinden. De Commissie komt nog samen op woensdag 4 juli, de dag waarop ook de uitslag van de medische verkiezingen bekend zal zijn. 9.051 stemmen uitgebracht tot en met 24 juniDe kers op de taart - een 'bedorven' taart - was de stand van zaken met betrekking tot de verkiezingen. Jo De Cock heeft een aantal cijfers genoemd en de problemen opgesomd. Het voornaamste cijfer is de stand van het aantal stemmen om 0 u. van maandag 25 juni: 9051. Dat wil zeggen dat 18,1% van het aantal kiesgerechtigde artsen zijn stem al zou hebben gegeven. Voor dat lage cijfer is een samenspel van factoren verantwoordelijk, denk ik. Er is ten eerste de valse start. Zo een bug in het systeem laten, het is eigenlijk onvergeeflijk. Maar of daar dan de verklaring ligt, dat weet ik niet.Het is toch een eigenaardige vaststelling. Bvas alleen heeft 7.500 betalende leden - ook VBS telt 8.500 leden. Dat ledenbestand is grotendeels overlappend - maar samen komen de twee organisaties toch aan 10.000 leden. En ook andere syndicaten hebben betalende leden? Op een week voor het einde zitten we nog maar aan 9.051 stemmen - dat wil zeggen dat een pak van de eigen leden geen stem uitbrengen.Of nog niet hebben uitgebracht, Sommigen hebben misschien hebben de kat uit de bomen gekeken, met de problemen die er waren.Een paar andere cijfers die Jo De Cock gisteravond heeft meegedeeld. Er zijn 400 mails bij het Riziv binnengekomen van collega's die zegden dat ze de eerste dagen hadden gestemd - al die stemmen zijn verworpen. De artsen hebben - als ze aan de strikte voorwaarden voldoen - recht op een nieuw token. Maar er zijn slechts 60 tokens opnieuw verstuurd.De voorwaarden zijn dat je moet bewijzen wie je bent, dat het Riziv moet kunnen vaststellen dat je hebt gestemd. Bovendien belt het Riziv de arts die de mail heeft gestuurd op, om te checken dat hij het wel is. Dat is een probleem. Daar krijg ik heel wat klachten over. De artsen hebben consultatie, staan in het operatiekwartier - de telefoon wordt niet opgenomen of door het secretariaat beantwoord. Als de artsen terugbellen, dan telt dat niet. De afspraken die we op de vorige Nationale Commissie hebben gemaakt, worden wel héél strikt nageleefd. Dat leidt tot groot ongenoegen bij artsen die overtuigd zijn om te gaan stemmen, maar niet meer mogen. Het personeel van het Riziv vertelt me ook dat ze heel boze telefoons krijgen.Op de avond van de Nationale Commissie hadden al 55 mensen aan het Riziv gemaild dat ze nooit een token ontvangen hebben. Het Riziv stuurt hen geen nieuw token, want ze behoren niet tot de categorie van de mensen die al gestemd hadden. Maar ze konden ook niet stemmen omdat ze geen token hadden. Bpost zegt: de brief is verstuurd, dus is die ook aangekomen. Het Riziv vertrouwt Bpost meer dan de artsen. Je moet wat geluk hebben. Ik heb mijn token gekregen. Maar een arts die een straat verderop woont, krijgt zijn token niet. Bij het Bvas-secretariaat zijn ondertussen ook al vijf nieuwe klachten binnengekomen van artsen die geen token hebben. Dat zijn in totaal 60 artsen.Die artsen krijgen geen token meer en zijn ook boos.Daarnaast zijn 367 brieven met tokens terug gekomen bij het Riziv. Dat zijn brieven met een verkeerd adres. In de maand maart konden artsen checken of ze op de kieslijst stonden en of het adres correct was. Hebben ze dat niet gedaan, dan zegt het Riziv dat het hun eigen schuld ook is. Maar dat zijn in totaal al tussen de 700 en de 800 mensen die hun stem niet hebben kunnen uitbrengen - circa 1,5% van het aantal stemgerechtigden.Vooral de eerste 400 stemmen is erg, mensen die gemotiveerd waren om te stemmen maar door de stroefheid van het systeem hun democratisch recht niet hebben kunnen uitoefenen. Volgens Jo De Cock kun je niet weten voor welk syndicaat die mensen zouden stemmen, zitten die stemmen willekeurig verdeeld over de drie syndicaten, en kan het Riziv daar dus gewoon abstractie van maken. 1,5% - 1,6% van het totale aantal stemmen is in de natuur verdwenen.Andere punten