...

Dokter Sofie De Smet is één van de vijf door het Icho genomineerde artsen voor de Prijs van de Jonge Huisarts. Haar scriptie gaat over de bruikbaarheid van richtlijnen na bariatrische heelkunde en van een praktijkgerichte tool hierover (zie kader 'Masterproef in het kort'). Dokter De Smet studeerde af als huisarts aan de UGent en werkt nu in West-Vlaanderen.Het thema haalde ze niet uit de Icholijst met onderwerpen maar het was een volledig zelf gekozen onderwerp op basis van eigen interesse. "Steeds meer mensen ondergaan een bariatrische operatie. Het is niet altijd duidelijk hoe ze correct opgevolgd moeten worden aangezien het een relatief nieuw thema is. En als thesisonderwerp wou ik sowieso iets puur wetenschappelijks doen met richtlijnen."Vervolgens verrichtte dokter De Smet wetenschappelijk literatuuronderzoek, bekeek de bestaande richtlijnen en stelde kernboodschappen op. "Dat was vrij theoretisch. De kernboodschappen legde ik voor aan mijn haio-seminariegroep en toetste ze af aan de huisartsenpraktijk waar ik stage liep. Hen vroeg ik naar de struikelblokken bij de opvolging." Dokter De Smet paste de kernboodschappen aan, vereenvoudigde ze en maakte ze meer praktijkgericht. "Ik vind de steekkaarten van Domus Medica echt gemakkelijk. In weinig tekst geven ze duidelijke aanbevelingen voor de praktijk. Dus opteerde ik ook voor deze strategie. Huisartsen kunnen de praktijktool met aanbevelingen op hun bureau gebruiken", zegt ze.Dokter De Smet zet haar werk inzake richtlijnen verder. Naast haar deeltijdse huisartsenactiviteit en werk bij Kind & Gezin. Ze ontwerpt namelijk patiëntenrichtlijnen voor Cebam in samenwerking met Ebm Practice Net. "Daarbij vertaal ik buitenlandse richtlijnen naar de Belgische context en maak ik er een tekst van op maat van de patiënt." Op aangeven van haar promotor publiceerde dokter De Smet over haar scriptie het artikel 'Hoe patiënten na bariatrische chirurgie opvolgen?' in Huisarts Nu (oktober 2017).