...

Heeft het nog zin om uw stem uit te brengen? Zit er wel toekomst in het overlegmodel?TG Het overlegmodel is belangrijk. De politici zetten vaak de grote lijnen uit. Maar binnen de Nationale Commissie kun je bijsturen. De partiële index was niet onze keuze. Maar we konden wel wegen op hoe het geld precies verdeeld werd. De minister verwijst zelf graag naar het overleg artsenziekenfondsen.TH Het is jammer dat niet meer mensen zich engageren. En onbegrijpelijk is dat veel mensen hun stem niet gebruiken. Wat we als artsen - syndicaat doen, maakt echt een verschil. Politici vertrekken na vier jaar - artsen denken op lange termijn.TG Het beperkte engagement heeft met veel factoren te maken. Het artsenberoep wordt bijvoorbeeld steeds vrouwelijker - en vrouwen draaien ook nog steeds meer op voor de gezinstaken. Vergaderen gebeurt op onvriendelijke uren. Als je mee timmert aan het beleid, is een billijke vergoeding op zijn plaats.Hoe zal de praktijk eruitzien?TH Multidisciplinaire samenwerking is belangrijk in de eerste lijn, al hoeft dat voor mij niet noodzakelijk onder één dak te zijn. Een betere organisatie van de wachtdienst heeft een belangrijke impact. Doordat onze praktijk in een netwerk zit, moet ik ook 's avonds in de week veel minder frequent beschikbaar zijn. De nadruk blijven leggen op extramurale samenwerking heeft in Brussel - ik werk in Anderlecht - al duidelijk vruchten afgeworpen. Het blijft toch wel handig dat je de specialist ook persoonlijk kent.TG We zijn principieel voorstander van de ziekenhuisnetwerken. Maar wat we vandaag zien, is dat de taakverdeling vaak virtueel blijft. Ieder wil eigenlijk toch wel alles kunnen blijven doen. Participatie van artsen in het bestuur van het netwerk: dat kan ook het ziekenhuis en de patiënten alleen maar ten goede komen.LB Onze medische netwerkraad vergadert maandelijks. Iedereen besnuffelt elkaar. Maar zolang de wetgeving nog ontbreekt, blijkt het bijzonder moeilijk de belangen van het eigen ziekenhuis te overstijgen. Ziekenhuisoverschrijdende associaties van diensten, onder meer voor de organisaties van de wachtdienst, zijn nodig en goed. Maar die wachtdiensten behoeven ondersteuning - het blijft voor de arts onmogelijk om op twee plaatsen tegelijk te zijn