...

In onze gemeente is er een groot huisartsentekort. Op een bevolkingsaantal van 19.000 inwoners zijn er maar 12 huisartsen actief. De komende jaren gaan er een aantal van hen met pensioen en er is geen zicht op nieuwe artsen. De verarming aan artsen in onze gemeente staat in tegenstelling tot de toenemende veroudering. Een aantal huisartsen heeft een patiëntenstop ingevoerd, en de werkdruk is enorm - niet in het minst door de vele wachtdiensten en het kleine wachtdienstnetwerk (Zwijndrecht-Burcht en Linkeroever). Op één uitzondering na hebben onze huisartsen solopraktijken. Bij ziekte, vakantie enzovoort staan ze er alleen voor.Dat tekort aan artsen, de werkdruk en de situatie van solopraktijken wil ik samen met Open VLD Zwijndrecht-Burcht aanpakken. We hebben voorstellen om de huisartsen te ondersteunen en de medische dienstverlening voor onze burgers te verbeteren.Uit onderzoek blijkt dat startende huisartsen meestal op zoek zijn naar een groepspraktijk. Het gemeentebestuur kan de omvorming van solopraktijken naar groepspraktijken stimuleren en ondersteunen door in gesprek te gaan met de huisartsen en met kandidaatartsen. De samenwerking in groepspraktijken met administratieve medewerkers en verpleegkundigen kan onderstreept worden.Een tweede initiatief is onze huisartsen aanmoedigen om praktijkopleider te worden. Huisartsen in opleiding kunnen onze mooie gemeente leren kennen en zullen sneller overwegen om zich hier te vestigen.Ten derde bepleiten we de aansluiting bij een wachtpost, een vraag vanuit onze huisartsen zelf. Met deze actie kunnen we onze burgers een goede gezondheidszorg 24/7 aanbieden.Naast het oplossen van het artsentekort hebben we nog tal van voorstellen klaarliggen. We willen onze gezondheidszorg enorm versterken om de toenemende veroudering op te vangen en al onze burgers een bereikbare en kwaliteitsvolle zorg aan te bieden.