Op het BTMS-symposium besprak neuroloog dr. Nicolas Dubuisson (Cliniques Universitaires Saint-Luc, UCL) een aandoening die niet echt als zeldzaam kan bestempeld worden: perifere aangezichtsverlamming of perifere facialisverlamming. De prevalentie blijft al minstens een vijftiental jaar op hetzelfde peil, meer bepaald 50 gevallen per 100.000 personen per jaar.

Op één van de twee BTMS-lesdagen editie 2023 stond prof. Yves Vandermeeren (CHU UCL Namur, site Godinne) stil bij het huidige beleid rond acute ischemische beroerte. Tijd is hier een essentiële factor.

De prevalentie van dementie is hoog en neemt nog toe. Momenteel zijn wereldwijd ongeveer 55 miljoen personen getroffen, maar tegen 2050 zouden dat er naar schatting ongeveer 130 miljoen zijn. Een overzicht van de huidige kennis krijgen we van dr. François Meyer, die als neuroloog verbonden is aan het Centre de la Mémoire van het CHU in Luik en doctoreert bij het GIGA-CRC (ULiège).

Hoewel elke vorm van hersenvliesontsteking een diagnostisch en therapeutisch noodgeval is, geldt dit in het bijzonder voor bacteriële meningitis. "In dat geval telt iedere minuut", stelt prof. Leïla Belkhir (UCL) op het 'Back To Med School 2023' congres.

Het beantwoorden van de vier vragenlijsten binnen een module van het nascholingsprogramma AK Academy levert één accrediteringspunt op.

Met het nascholingsprogramma AK Academy kunnen artsen hun kennis aanscherpen voor de praktijk van alledag.