...

Even recapituleren. Andreas Vesalius (echte naam: Andries van Wesel) raakte in oktober 1564 op de boot die hem van Jeruzalem naar Venetië bracht, in moeilijkheden (volgens de enen door een schipbreuk, volgens anderen door een windluwte, met scorbutus als gevolg). Men neemt aan dat Vesalius op 15 oktober 1564 aan wal werd gebracht (of aanspoelde) op het eiland Zakynthos en aldaar overleed. Toen in het herdenkingsjaar jaar 2014 (500 jaar geboren, 450 jaar overleden) een aantal Vesaliusspecialisten uit diverse landen op Zakynthos samenkwam, kwamen ze tot een consensus dat Vesalius begraven werd in de Santa Maria delle Grazie-kerk die in 1953 verwoest werd door een aardbeving. Ex-consul in Griekenland, Theo Dirix, beet zich vast in het verhaal en startte een crowdfunding om verder onderzoek naar het graf van Vesalius te financieren.Kadasterplannen en satellietbeelden"Na het historische bronnenonderzoek dat in 2014 werd voorgesteld en waarbij heel wat nieuwe gegevens en theorieën omtrent het levenseinde van Vesalius aan het licht kwamen, starten we nu de tweede fase van de zoektocht naar Vesalius' graf", zegt Theo Dirix, momenteel consul in Denemarken. "Het is al een hele verdienste dat we er in geslaagd zijn van een romantisch artistiek idee van kunstenares Pascale Pollier om het graf van Vesalius op te sporen, te komen tot een multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek dat officieel door het Griekse ministerie van Cultuur is goedgekeurd. Wie weet hoe streng de wetgeving in Griekenland is op vlak van archeologie, beseft dat dit een huzarenstuk is. De toelating die de Belgische School in Athene (EBSA) heeft gekregen voor archeologisch onderzoek naar Vesalius' graf is een van de weinige licenties door de Griekse overheid toegestaan aan een buitenlandse instantie."Niet-destructief bodemonderzoek"In 2014 hebben specialisten aan de hand van oude kadasterplannen en satellietbeelden bij benadering de plaats van de kerk kunnen traceren waar Vesalius met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk begraven werd", vult de consul aan. "Onlangs werden daar in de buurt nog graven uit de Romeinse tijd blootgelegd wat ons sterkt in de wetenschap dat de ondergrond na de aardbeving niet werd geruimd met bulldozers maar onaangeroerd is gebleven." "De onderzoekers van IMS/FORTH zullen volgende maand een terrein van circa 100 op 100 meter met bodemradar en elektronische sensoren doorlichten", vervolgt consul Dirix. "Twee maanden later verwachten we het resultaat van het onderzoek. De onderzoekers hopen in de bodem alle anomalieën te situeren die kunnen wijzen op de aanwezigheid van graven, sarcofagen, grafstenen- en zerken, grafmonumenten. De archeologen van de EBSA zullen die gegevens in kaart brengen. Als de resultaten hoopvol zijn, kunnen we beginnen denken aan een derde fase van het onderzoek, met name in de bodem graven waar het kan."Poging tot kansberekeningAls het ooit tot graafwerk komt, zal dat geen sinecure zijn. In de afgebakende zone liggen slechts enkele perceeltjes braak, de rest is volgebouwd. "Ja, maar er staan ook nog enkele noodwoningen tussen die na de aardbeving van 1953 ten voorlopige titel werden opgetrokken", voert Dirix als argument aan. Dit is duidelijk: het woord 'onmogelijk' staat niet in 's mans woordenboek. Op de vraag hoe groot hij de slaagkansen inschat om het gebeente van Vesalius te vinden, blijft hij het antwoord nochtans schuldig. "Neen, ik kan daar geen percenten opplakken", zucht Dirix. Die zich meteen herpakt: "In wetenschappelijk onderzoek kan iets niet vinden even belangrijk zijn als iets wel vinden! Ik ga gewoon door met dezelfde gedrevenheid tot we iets vinden of tot we niets vinden. Want dit staat voor mij vast: met alle argumenten die in 2014 op tafel werden gelegd, ben ik ervan overtuigd dat Vesalius daar in de Maria delle Grazie-kerk begraven ligt!"Die argumenten werden in aanzienlijke mate aangebracht door het trio Vesaliuskenners Omer Steeno, Maurits Biesbrouck en Theodoor Goddeeris, waar Theo Dirix zich als vierde musketier bij aansloot. Nu ligt de bal in het kamp van de Belgische School in Athene onder leiding van professor Jan Driesen, in samenwerking met de plaatselijke archeologische dienst en de onderzoekers Apostolis Sarris en Sylviane Déderix van het IMS/FORTH.DNA-onderzoekStel nu dat er inderdaad de komende jaren skeletten worden blootgelegd? Wie gaat ons dan vertellen wie Vesalius is? "Als iemand ons kan helpen is het Maarten Larmuseau", zegt Theo Dirix zonder aarzelen. "Hij is postdoctoraal onderzoeker forensische biomedische wetenschappen en kwam onlangs nog in het nieuws met het onderzoek naar de doodsoorzaak van Albert I. Maarten is gespecialiseerd in historische genetica en is bereid ons te helpen. We hebben nakomelingen van Andries van Wesel langs moederskant kunnen opsporen die bereid zijn hun DNA af te staan voor eventueel onderzoek. Zie je, alles is al geregeld. We moeten hem alleen nog vinden."Meer info: https://www.gofundme.com/VesaliusContinuum