...

Antropoceen? De term werd door wetenschappers bedacht en duidt het tijdperk aan waarin de activiteiten van de mens overal voel- en zichtbaar worden in de atmosfeer, het landschap, de geologie en de oceanen van de planeet Aarde. De tentoonstelling Manmade wil ons bijgevolg aan de hand van kunst en archeologie van de toekomst een spiegel voorhouden in het Antropoceen. Kunstenaars werden uitgenodigd om kunstwerken te maken voor de nabije toekomst tot in het Post-Antropoceen.Kunstenaars en andere denkersTal van bekende Belgische en internationale kunstenaars nemen deel aan dit project en reflecteren over het Antropoceen. Dat zijn onder anderen uit eigen land Leo Copers, Luc Deleu, Wim Delvoye, naast buitenlandse artiesten uit alle continenten. In het begeleidende boek laten ook bekende wetenschappers hun stem horen, zo onder meer Darwinspecialist Johan Braeckman en Geerdt Magiels, bioloog, filosoof én boekenrecensent voor Artsenkrant. Het Universitair Ziekenhuis Gent heeft in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika uit Tervuren meegewerkt aan een project van Tuur Van Balen & Revital Cohen. In Infrastructures of Natural Historywordt onderzocht hoe wij de natuur verbeelden.De deelnemende kunstenaars kijken verder dan de louter tastbare erfenis die de mens op aarde achterlaat, en belichten de interactie van mens en planeet ook vanuit filosofische an antropologische hoek. Thema's als de dominante menselijke natuur, de ecologische voetafdruk komen daarbij automatisch aan bod. Om te komen tot essentiële en levensbelangrijke vragen. Kunnen onze intellectuele capaciteiten soelaas brengen? Zullen we onverstoord evolueren richting 'einde van de mens', naar het 'einde van de wereld'? De expositie biedt u een bijzonder boeiende wandeling niet alleen doorheen de site van Raversijde, ook doorheen het Antropoceen, oftewel het geologische tijdperk van de mens.Manmade Tot 2 oktober in het provinciedomein Raversyde, Oostende. Dagelijks geopend van 10u30 tot 17u (schoolvakanties, weekends en feestdagen tot 18u). www.raversyde.beBoekManmade, Mathieu De Meyer, Tim Joye en Benoit Strubbe (red.), uitg. Hannibal, 288 blz., 32,50 euro.