Onder de noemer Out of the Box brengt het GUM een verhaal over wetenschap in een verrassende context. Op vier culturele instellingen (Museum Dr. Guislain, Sint-Pietersabdij, Design Museum Gent en de Sint-Baafskathedraal) treden wetenschappelijke objecten in dialoog met de gastcollecties en hun omgeving. Uitdagende installaties zetten aan tot reflectie over deelaspecten van wetenschap, wetenschapsbeoefening en hun relatie tot cultuur en maatschappij. De bezoeker krijgt zo de kans om samen met de organisatoren de voorwerpen in deze nieuwe context en vanuit inspirerende, vaak onverwachte, invalshoeken te her-bedenken.

Out of the Box wil dus niet enkel de academische collecties van de universiteit de stad in sturen; het wil vooral de bezoeker aanzetten om zelf 'out of the box' te gaan denken.

Voor elke installatie nodigt het GUM een co-curator uit die vanuit zijn of haar expertise de tentoonstelling vormgeeft, de inhoudelijke discussie onderbouwt en aanwakkert. Vanuit de UGent zorgt co-curator dr. Marjan Doom voor de coördinatie van het vierluik.

Sint-Baafskathedraal: Whale spotting

In 2015 kwam een jonge vinvis in de Gentse haven terecht op het bulbsteven van een vrachtschip. De gebeurtenis kon op massale belangstelling en ontzag van de toeschouwers rekenen.

Sindsdien werd het skelet van het dier verwerkt door de Vakgroep Morfologie (Faculteit Diergeneeskunde, UGent). Het zal nu voor het eerst tentoongesteld worden in de kooromgang van de Sint-Baafskathedraal.

Een gevoel van onmacht omschrijft best de emotie die het aanspoelen van deze wonderbaarlijke dieren blijft opwekken. Een menselijke respons die mogelijk zijn oorsprong vindt in vage herinneringen uit ons collectief geheugen waarbij tot in de Middeleeuwen het aanspoelen van walvissen de dreiging van negatieve toekomstvoorspellingen inhield.

Co-curator: dichter Peter Verhelst, Scenografie: Koen Bovée.

Museum Dr. Guislain: Recollection of the Abyss

Het bewaren van menselijke resten voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs resulteert in de aanleg van medische collecties. Ethiek, cultuur en tijdsgeest zijn steeds bepalend geweest in de vraag hoè en òf deze verzamelingen aan een publiek getoond kunnen worden.

Zo worden deze collecties fysieke herinneringen aan onze omgang met het dode lichaam doorheen de tijd. De weerzin tegenover elk herkenbaar contact met de dood blijkt echter een constante doorheen de geschiedenis. Deze kon en kan blijkbaar enkel omzeild worden door de dood mooier of onherkenbaar voor te stellen.

In de 17de eeuw omfloerste Frederik Ruysch lichaamsdelen met kant. Vandaag leggen we biobanken aan met een onherkenbare collectie van menselijk materiaal waarin het dood weefsel een abstract gegeven wordt. Het werk van Alexi Williams Wynn verleidt met fascinerende en intrigerende vormen maar wekt terzelfdertijd een gevoel van ongemak en onbehagen op. Haar werk zet aan tot reflectie over de spanningsboog tussen schoonheid en het afstotelijke. Haar installaties confronteren tegelijkertijd met onze huidige vervreemding van het lichaam.

Co-curatoren: prof dr. Ignaas Devisch (medische filosofie en ethiek, UGent) en beeldend kunstenares Alexi Williams Wynn.

Sint-Pietersabdij: In de ban van de tijd

Tijd omgeeft en beïnvloedt ons elke dag. Nochtans valt het vertrouwd begrip 'tijd' moeilijk te definiëren. Hoe we de tijd meten en ervaren is een evidentie geworden waardoor we nog zelden bewust stilstaan bij wat het precies inhoudt. De vat die hij op ons dagelijks leven heeft, is echter onweerlegbaar. Het verhaal van deze tentoonstelling toont de zoektocht van de mens om het onmeetbare meetbaar te maken. Hoe tijdens de Middeleeuwen de tijd werd waargenomen aan de hand van kosmische fenomenen. Of nog, hoe we dankzij wetenschappers als Galileo en Huygens tijd kunnen meten gesteund op fysische fenomenen. Het is evengoed het verhaal van de invloed van accurate tijdmeting op het gedisciplineerde leven van vandaag; van de mens in de ban van het meten van de tijd tot de mens in de ban van de dwingende tijd.

Co-curator: prof. dr. Maarten Van Dyck (wetenschapsfilosoof, UGent), Scenografie: Koen Bovée.

Design Museum: Take control - Lose control

Wat drijft de mens in zijn grenzeloze drang en zoektocht naar kennis? Misschien koesteren we de hoop dat verdere ontwikkeling van kennis ons controle en vat zal geven op de werkelijkheid, op ons menszijn, onze toekomst... misschien zelfs op geluk. Een hoop die leidt tot zelfbegoocheling aangezien wetenschapsbeoefening geen rechtlijnige vooruitgang bewerkstelligt of zelfs als doel heeft.

Het Universiteitsmuseum gaat over bovenvermelde thema's in dialoog met de tijdelijke tentoonstelling Hello Robot in het Design museum Gent. Take Control - Lose Control legt de focus op een lokaal Gents verhaal over onderzoek naar robotica, digitalisering en design. Er wordt ingezoomd op een aantal ethische vraagstukken omtrent de maakbaarheid van de mens alsook op de kenniscreatie die leidt tot automatisering.

Co-curator: verhalenverteller, deeltjesversneller en vragensteller Fredo De Smet.

Out of the Box - Een ontmoeting tussen wetenschap en techniek

Tot 27 maart 2018 in Sint-Pietersabdij, Design Museum Gent, Sint-Baafskathedraal en Museum dr. Guislain. Feestelijke opening op vrijdag 6 oktober 2017, 18u30 in de Sint-Pietersabdij.

Vanaf november zijn er geleide rondleidingen langs de verschillende locaties.

Meer informatie en inschrijven: 200.ugent.be/outofthebox

Onder de noemer Out of the Box brengt het GUM een verhaal over wetenschap in een verrassende context. Op vier culturele instellingen (Museum Dr. Guislain, Sint-Pietersabdij, Design Museum Gent en de Sint-Baafskathedraal) treden wetenschappelijke objecten in dialoog met de gastcollecties en hun omgeving. Uitdagende installaties zetten aan tot reflectie over deelaspecten van wetenschap, wetenschapsbeoefening en hun relatie tot cultuur en maatschappij. De bezoeker krijgt zo de kans om samen met de organisatoren de voorwerpen in deze nieuwe context en vanuit inspirerende, vaak onverwachte, invalshoeken te her-bedenken. Out of the Box wil dus niet enkel de academische collecties van de universiteit de stad in sturen; het wil vooral de bezoeker aanzetten om zelf 'out of the box' te gaan denken.Voor elke installatie nodigt het GUM een co-curator uit die vanuit zijn of haar expertise de tentoonstelling vormgeeft, de inhoudelijke discussie onderbouwt en aanwakkert. Vanuit de UGent zorgt co-curator dr. Marjan Doom voor de coördinatie van het vierluik.Sint-Baafskathedraal: Whale spottingIn 2015 kwam een jonge vinvis in de Gentse haven terecht op het bulbsteven van een vrachtschip. De gebeurtenis kon op massale belangstelling en ontzag van de toeschouwers rekenen. Sindsdien werd het skelet van het dier verwerkt door de Vakgroep Morfologie (Faculteit Diergeneeskunde, UGent). Het zal nu voor het eerst tentoongesteld worden in de kooromgang van de Sint-Baafskathedraal. Een gevoel van onmacht omschrijft best de emotie die het aanspoelen van deze wonderbaarlijke dieren blijft opwekken. Een menselijke respons die mogelijk zijn oorsprong vindt in vage herinneringen uit ons collectief geheugen waarbij tot in de Middeleeuwen het aanspoelen van walvissen de dreiging van negatieve toekomstvoorspellingen inhield.Co-curator: dichter Peter Verhelst, Scenografie: Koen Bovée.Museum Dr. Guislain: Recollection of the AbyssHet bewaren van menselijke resten voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs resulteert in de aanleg van medische collecties. Ethiek, cultuur en tijdsgeest zijn steeds bepalend geweest in de vraag hoè en òf deze verzamelingen aan een publiek getoond kunnen worden.Zo worden deze collecties fysieke herinneringen aan onze omgang met het dode lichaam doorheen de tijd. De weerzin tegenover elk herkenbaar contact met de dood blijkt echter een constante doorheen de geschiedenis. Deze kon en kan blijkbaar enkel omzeild worden door de dood mooier of onherkenbaar voor te stellen. In de 17de eeuw omfloerste Frederik Ruysch lichaamsdelen met kant. Vandaag leggen we biobanken aan met een onherkenbare collectie van menselijk materiaal waarin het dood weefsel een abstract gegeven wordt. Het werk van Alexi Williams Wynn verleidt met fascinerende en intrigerende vormen maar wekt terzelfdertijd een gevoel van ongemak en onbehagen op. Haar werk zet aan tot reflectie over de spanningsboog tussen schoonheid en het afstotelijke. Haar installaties confronteren tegelijkertijd met onze huidige vervreemding van het lichaam.Co-curatoren: prof dr. Ignaas Devisch (medische filosofie en ethiek, UGent) en beeldend kunstenares Alexi Williams Wynn.Sint-Pietersabdij: In de ban van de tijdTijd omgeeft en beïnvloedt ons elke dag. Nochtans valt het vertrouwd begrip 'tijd' moeilijk te definiëren. Hoe we de tijd meten en ervaren is een evidentie geworden waardoor we nog zelden bewust stilstaan bij wat het precies inhoudt. De vat die hij op ons dagelijks leven heeft, is echter onweerlegbaar. Het verhaal van deze tentoonstelling toont de zoektocht van de mens om het onmeetbare meetbaar te maken. Hoe tijdens de Middeleeuwen de tijd werd waargenomen aan de hand van kosmische fenomenen. Of nog, hoe we dankzij wetenschappers als Galileo en Huygens tijd kunnen meten gesteund op fysische fenomenen. Het is evengoed het verhaal van de invloed van accurate tijdmeting op het gedisciplineerde leven van vandaag; van de mens in de ban van het meten van de tijd tot de mens in de ban van de dwingende tijd.Co-curator: prof. dr. Maarten Van Dyck (wetenschapsfilosoof, UGent), Scenografie: Koen Bovée.Design Museum: Take control - Lose controlWat drijft de mens in zijn grenzeloze drang en zoektocht naar kennis? Misschien koesteren we de hoop dat verdere ontwikkeling van kennis ons controle en vat zal geven op de werkelijkheid, op ons menszijn, onze toekomst... misschien zelfs op geluk. Een hoop die leidt tot zelfbegoocheling aangezien wetenschapsbeoefening geen rechtlijnige vooruitgang bewerkstelligt of zelfs als doel heeft. Het Universiteitsmuseum gaat over bovenvermelde thema's in dialoog met de tijdelijke tentoonstelling Hello Robot in het Design museum Gent. Take Control - Lose Control legt de focus op een lokaal Gents verhaal over onderzoek naar robotica, digitalisering en design. Er wordt ingezoomd op een aantal ethische vraagstukken omtrent de maakbaarheid van de mens alsook op de kenniscreatie die leidt tot automatisering.Co-curator: verhalenverteller, deeltjesversneller en vragensteller Fredo De Smet.Out of the Box - Een ontmoeting tussen wetenschap en techniekTot 27 maart 2018 in Sint-Pietersabdij, Design Museum Gent, Sint-Baafskathedraal en Museum dr. Guislain. Feestelijke opening op vrijdag 6 oktober 2017, 18u30 in de Sint-Pietersabdij. Vanaf november zijn er geleide rondleidingen langs de verschillende locaties.Meer informatie en inschrijven: 200.ugent.be/outofthebox