...

Daarvan worden er tussen 500 en 600 in wisselende opstelling tentoongesteld. Een uitgelezen plek ook om andere artiesten te ontvangen.Die eer valt op dit moment te beurt aan Alberto Giacometti (1901-1966) die de jongste jaren is uitgegroeid tot de meest tentoongestelde artiest na Picasso. Toch is de expo in Albi van een heel andere orde dan al wat voordien al van Giacometti te zien was. Er werd namelijk gefocust op de relatie van de kunstenaar met zijn modellen. Een relatie die net als bij Toulouse-Lautrec vaak zeer innig was.PortretkunstDe favoriete modellen die Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) vereeuwigde in zijn schilderijen, tekeningen en affiches zijn wel bekend. Vaak waren het vrouwen, zijn favoriete vrouwen in de bordelen die hij frequenteerde, zoals Marcella of Murielle, de vedetten van het nachtleven, La Goulue, Jane Avril, Loïe Fuller of Yvette Guilbert, soms ook mannen, zoals Aristide Bruant of 'le docteur Gabriël', neef van de schilder die als arts de taak toegewezen kreeg om te waken over de gezondheid van de dames van plezier en zijn neefje Henri meenam naar de maisons closes. Tot eer en glorie van de kunst.Net als Toulouse-Lautrec zal ook Giacometti zijn favoriete modellen koesteren, zijn moeder, zijn geliefde en zijn vrouw Annette, maar ook Simone de Beauvoir bijvoorbeeld die net als Sartre voor hem zal poseren. Sommige mensen uit zijn vriendenkring vraagt hij telkens weer naar zijn studio te komen, zoals de Japanse filosofieprofessor Isaku Yanaihara en de Roemeense fotograaf Eli Lotar.Hun artistieke benadering is totaal verschillend. Naast de zwierige en flamboyante stijl die Toulouse-Lautrec zal ontwikkelen, in navolging van zijn grote voorbeeld Edgar Degas, kenmerken de portretten van Giacometti zich door een verstilling, letterlijk een verstening van het individu. Waar Lautrec soms in enkele minuten een figuur kon vatten, deed Giacometti er dagen, weken, maanden over, telkens weer opnieuw in de materie knedend met de vingers tot de perfecte vorm zich openbaarde. Maar in wezen hebben de beide kunstenaars hetzelfde doel voor ogen: het karakter van de persoon doorgronden, hun ziel vatten in een kunstwerk.Foto's Peter LindberghDe confrontatie tussen twee kunstenaars, de ene geboren in het jaar dat de andere verdwijnt _ samen zullen ze amper een eeuw volmaken _, levert een bijzonder interessant samenzijn op. De kracht van Giacometti wordt nog versterkt door een addendum aan de tentoonstelling, met foto's van Peter Lindbergh, bekende modefotograaf vanaf de jaren 1970 die in opdracht van de Giacometti Foundation aan de slag ging met het oeuvre van de Zwitserse kunstenaar. Zoals Giacometti zijn model als individu weet te karakteriseren, doet Lindbergh net hetzelfde met de portretbeelden van Giacometti. Louter meerwaarde.De tentoonstelling loopt nog tot 30 juni. Als u op weg naar het zuiden nog een halteplaats zoekt, aarzel niet en ga Toulouse-Lautrec en Giacometti een bezoek brengen. Albi is bovendien een bijzonder aangename stad waar gastvrijheid en gastronomie hoog in het vaandel geschreven staan.