Ieder deelnemend restaurant van JRE België zal die dag 10 euro per couvert schenken aan het Consortium 12-12, met als doel directe hulp te bieden om kinderen te beschermen, ervoor te zorgen dat ze toegang krijgen tot voeding, een veilige woonomgeving en gezondheidszorg.

12-12

Het Consortium 12-12 verenigt zeven humanitaire organisaties die hun fondsenwervingsinspanningen in Belgie? coo?rdineren tijdens ernstige crises of natuurrampen in ontwikkelingslanden. Het doel van deze gezamenlijke actie is de nodige financie?le middelen in te zamelen om humanitaire operaties te financieren in Oekrai?ne en in de omliggende buurlanden die geconfronteerd worden met een sterke influx van vluchtelingen uit Oekrai?ne. Met deze fondsen zullen hulpprogramma's opgezet worden op het vlak van dringende gezondheidszorg, voeding, watervoorziening, hygie?ne, onderwijs, psychosociale begeleiding en bescherming.

21 april wordt een dag van internationale humanitaire collectiviteit met alle circa 350 JRE restaurants in 16 Europese landen. De lijst van deelnemende restaurants vindt u op de website jre.eu

Ieder deelnemend restaurant van JRE België zal die dag 10 euro per couvert schenken aan het Consortium 12-12, met als doel directe hulp te bieden om kinderen te beschermen, ervoor te zorgen dat ze toegang krijgen tot voeding, een veilige woonomgeving en gezondheidszorg. 12-12Het Consortium 12-12 verenigt zeven humanitaire organisaties die hun fondsenwervingsinspanningen in Belgie? coo?rdineren tijdens ernstige crises of natuurrampen in ontwikkelingslanden. Het doel van deze gezamenlijke actie is de nodige financie?le middelen in te zamelen om humanitaire operaties te financieren in Oekrai?ne en in de omliggende buurlanden die geconfronteerd worden met een sterke influx van vluchtelingen uit Oekrai?ne. Met deze fondsen zullen hulpprogramma's opgezet worden op het vlak van dringende gezondheidszorg, voeding, watervoorziening, hygie?ne, onderwijs, psychosociale begeleiding en bescherming. 21 april wordt een dag van internationale humanitaire collectiviteit met alle circa 350 JRE restaurants in 16 Europese landen. De lijst van deelnemende restaurants vindt u op de website jre.eu