...

Jo Vandeurzen: "Zelfzorg en lotgenotencontact zijn een cruciaal luik in onze hulpverlening. Door samen te reflecteren over ervaringen en verhalen beseffen we hoe waardevol eigen kennis over deze ervaringen is en dat er een ontzettende kracht zit in deze kennis. We kunnen die ervaringsdeskundigheid, informeel maar ook in de zorg, nog meer valideren. Ik ben dan ook verheugd dat Lionheart Productions en Canvas met Reset de kracht van het verhaal mee in beeld brengen!"Online Bij de tv-serie hoort ook het verhalenplatform resetverhaal.be, de eerste onafhankelijke online ervaringsdatabank in ons land. Waar een verhaal in de tv-reeks stopt, krijgt het een vervolgverhaal online. Je komt niet alleen te weten hoe het nu met de deelnemers uit de reeks gaat, je vindt er er ook nieuwe gezichten: iedereen met een verhaal over een levensveranderende diagnose kan aansluiten. Ongetwijfeld interessant om uw patiënten over deze mogelijkheid te informeren.Naast de verhalen van lotgenoten kunnen ze er trouwens heel wat informatie vinden over een aantal medische thema's: borstkanker, darmaandoening, eetstoornis, longaandoening, dwarslaesie, bipolaire stoornis en jongdementie. Maandelijks komen er nog nieuwe diagnoses bij. Wie nog meer info wenst over een daarvan, klikt door en komt automatisch op een gespecialiseerde pagina van UZ Leuven terecht.Grote diversiteitIn de Canvasreeks valt vooral de diversiteit op. Zo raakte rechter Filip verlamd door een ski-ongeval. Zijn revalidatie houdt hij vol dankzij de motivatie om opnieuw aan het werk te kunnen als rechter. Bij Lieve, die de diagnose bipolaire stoornis te horen kreeg en door haar opname in een psychiatrische instelling haar gezin moest achterlaten, wordt het een herstel van lange duur. Psychiater Sam Deltour spreekt Lieve moed in: "Zo'n herstel vraagt veel tijd, dat gaat langzaam. Maar als je kijkt wat een enorme weg je al hebt afgelegd, dan denk ik dat je toch trots kan zijn op jezelf." De jonge moeder Nathalie blijft ondanks een borstkanker tegen het leven lachen. We zien hoe de hele familie met de ziekte geconfronteerd wordt, wat soms tot hilarische reacties leidt. Uiterst pakkend is ook het verhaal van de 7-jarige Ilyan die door een zeldzame darmaandoening vergaat van de pijn. Gelukkig is er de immense steun van zijn moeder die stopte met werken om continu voor hem te kunnen zorgen. Moeder Lesley tegen haar zoontje Ilyan: "Professor Miserez heeft gezegd dat het helemaal niet leuk is voor jou. En dat je niet heel je leven zo veel pijn kan hebben. En hij wil er alles aan doen om dat op te lossen. En dat je een hele moeilijke buik hebt en dat heel speciale dokters jou helpen."Van economy naar businessDoor een erfelijke aandoening gaat de longcapaciteit van Tine zienderogen achteruitgaat. Ze staat op de wachtlijst voor een transplantatie. Professor Verleden duidt voor haar de reden van de controles op een op zijn minst originele manier: "De bedoeling van de controles is om te kijken of je qua urgentie op de wachtlijst moet doorschuiven. Je weet dat ik graag met vliegtuigen vergelijk. Nu zit je nog altijd in economy class. Dan kan je naar business class gaan. We hebben dan nog first class over. En af en toe mag er iemand naast de piloot zitten." Ten slotte is er Yme die kampt met een eetstoornis. We zien hoe ze met de hulp van haar familie en toegewijde zorg van het medische personeel haar controle over haar lichaam en eetpatroon tracht te herwinnen. Maatschappelijke invullingAan deze reeks werkten heel wat van uw collega's voor en achter de schermen mee uit UZ Leuven. Prominent aanwezig in de reeks zijn de professoren Geert Verleden (pneumoloog), Marie-Rose Christiaens (MBC/borstchirurg/voorheen werkzaam in UZ Leuven), Marc Miserez (abdominaal chirurg), Carlotte Kiekens (revalidatiearts) en Stephan Claes (psychiater)RESET zal niet eindigen bij de reeks en het platform. De bedoeling is om de verdere maatschappelijke invulling van het platform te realiseren en na te gaan hoe het heel concreet kan bijdragen tot een meer kwalitatieve zorg.RESET vanaf 10 mei op Canvas. Alle info op www.canvas.be. Het onlineplatform vindt u op www.resetverhaal.be