...

Ik herinner me hoe ik in 2012 in New York een zondagmatinee zag die volledig live getolkt werd door twee tolken gebarentaal, die op het toneel stonden, naast de acteurs. Die praktijk leek toen in New York al behoorlijk ingeburgerd, terwijl het op dat moment in Vlaanderen nog grotendeels onontgonnen terrein was.NTGent begon hier reeds in 2011 over na te denken, en spiegelde zich ook niet toevallig aan Angelsaksische voorbeelden. Aanvankelijk ging het theater op zoek naar een manier om voorstellingen te boventitelen en hen zo toegankelijker te maken voor doven en slechthorenden. Dat bleek echter niet voldoende. Veel doven werden namelijk niet opgevoed in het Nederlands, maar in de Vlaamse Gebarentaal. Dat is een officieel erkende taal sinds 2006. Sommige voorstellingen live laten tolken door een tolk Vlaamse Gebarentaal bood een oplossing, maar NTGent wou nog een stap verder zetten. De toegankelijkheid is immers niet optimaal als doven en slechthorenden gebonden zijn aan voorstellingen die occasioneel getolkt worden. Daarom werd de afgelopen jaren in samenwerking met onder meer telecomoperator Orange, het Duits-Franse boventitelingsbedrijf Panthea en OPEN, het Expertisecentrum Toegankelijke Media en Cultuur van de Universiteit Antwerpen (Faculteit Letteren en Wijsbegeerte), de zogenaamde Theatertablet ontwikkeld.Bijzonder aan de tablet is dat elke scène van een productie apart wordt getolkt en opgenomen. Theater is immers een live medium. De specifieke voorstellingen van eenzelfde productie kunnen fel variëren in tempo, ritme en duur. Daarom is het geen optie om een voorstelling aan één stuk te tolken en dit dan te filmen. Door de getolkte opnames te koppelen aan de boventiteling, die sowieso live bediend wordt, krijgt de kijker op de tablet een 'vertolking' van de opvoering zoals ze die specifieke dag gespeeld wordt.De Theatertablet zal in de toekomst ook worden gebruikt als drager voor audiodescriptie via hoofdtelefoons: een beschrijving van wat er op het podium gebeurt voor blinden en slechtzienden. Daarnaast zullen op de Theatertablet nog andere toepassingen worden aangeboden. Ook het programmaboekje en informatie over de speelduur van de opvoering, de nooduitgangen en het openbaar vervoer na de voorstellingen zullen op de tablet te vinden zijn. Op 4 maart werd de voorstelling Compassie van artistiek directeur Milo Rau als eerste NTGent-productie op de tablet getolkt. Volgend seizoen is de Theatertablet beschikbaar voor alle nieuwe producties van NTGent. Per middag- of avondvoorstelling zullen er 25 tablets voor het publiek klaarliggen.Met dit project geeft NTGent een nieuwe dimensie aan zijn toegankelijkheidspolitiek die sowieso al goed uitgewerkt is. Naast voor doven en slechthorenden, blinden en slechtzienden, heeft NTGent immers ook aandacht voor personen met autisme, en dat is zeldzaam. Voor personen met autisme stelt het stadstheater op zijn site zogenaamde Sociale Verhalen ter beschikking: infomappen die vooraf te raadplegen zijn, en stapsgewijs beschrijven wat het bezoek aan een voorstelling in een van de zalen van NTGent inhoudt. Ook hier baande de Angelsaksische wereld de weg, in de persoon van de Amerikaanse Carol Gray en de door haar ontwikkelde Social Stories.