...

Even de context schetsen. Ruim één op vijf van de geïnterneerde personen in België komt in de gevangenis terecht. Iemand kan worden geïnterneerd als hij een misdrijf heeft gepleegd, maar niet toerekeningsvatbaar is. De geïnterneerde persoon weet wel wanneer hij wordt geïnterneerd, maar niet wanneer hij terug een vrij persoon zal zijn. Door chronische overbevolking is er vaak geen plaats in de forensische vleugels of instellingen. Hiervoor werd België al 23 keer door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeeld.De tentoonstelling (On)behandeld. Over internering, schuld en boete wil de problematiek rond internering onder de loep nemen. door de historiek, de dwingende actualiteit en de regelgeving te confronteren met persoonlijke verhalen. De expositie wil niet alleen een aanklacht zijn, maar heeft ook oog voor de positieve evoluties op het vlak van internering in België. Na jaren van weinig verandering, is er in België eindelijk een positieve evolutie naar een behandeling van geïnterneerde personen in plaats van onbehandelde opsluiting.Therapeutische ondersteuningTherapeutische ondersteuning is het sleutelwoord voor de behandeling van geïnterneerde personen. Dat gebeurt idealiter in het forensisch psychiatrisch zorgcircuit, met mogelijkheden die variëren van een gesloten instelling over beschut wonen tot ambulante begeleiding. Hoewel de nood hoog blijft, werden ondertussen al vele belangrijke initiatieven genomen. Zo voorzien onder meer het U.P.C. Sint-Kamillus Bierbeek en het P.C. Sint-Jan Baptist Zelzate in aangepaste therapie in speciale forensische afdelingen. Ook niet-therapeutische initiatieven kunnen hiertoe bijdragen, zoals het Gentse Villa Voortman of Radio Begijnenstraat, die in de gevangenis van Antwerpen geïnterneerde mannen uitnodigt om aan de hand van fictieve en non-fictieve verhalen, teksten en muziek een radioprogramma te maken. Een recentere evolutie is de oprichting van het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent, waar plaats is voor 264 personen, en de geplande opening van het FPC Antwerpen later dit jaar. Die high security voorzieningen moeten zorg op maat leveren in een klinische setting met als doel de terugkeer van de geïnterneerde persoon naar de samenleving of naar een vervolgvoorziening. Zo zijn er circuits van beveiligde afdelingen en woningen die zorg bieden aan medium risk geïnterneerde bewoners.De geïnterneerde persoonNaast de juridische en institutionele geschiedenis, gaat in de tentoonstelling veel aandacht naar de mensen die geconfronteerd worden met internering: de geïnterneerde persoon zelf, maar ook de slachtoffers en familie. Ze krijgen allen een stem, want het verhaal van internering kan pas echt verteld worden wanneer ook zij aan het woord komen. (On)behandeld belicht ook geïnterneerde personen die ondanks hun situatie publieke belangstelling kregen. Daarnaast is er ook werk te zien van Adolf Wölfli, die beschouwd wordt als een van de eerste en belangrijkste outsiderkunstenaars. Wölfli bracht meer dan dertig jaar door in een psychiatrische inrichting in Waldau bij Bern. Hij werd er opgesloten wegens verschillende pogingen tot verkrachting van minderjarigen. Hij schiep een omvangrijk oeuvre van ongeveer 1460 tekeningen, 1560 collages en 25.000 pagina's in schriften, die als fantastische dagboeken gevuld zijn met verhalen, gedichten, tekeningen en muziekcomposities.Fotoreeks Sébastien Van MalleghemSpeciaal voor (On)behandeld verbleef fotograaf Sébastien Van Malleghem (http://www.sebastienvanmalleghem.eu/) meerdere dagen in forensische instellingen. Hij maakte er een intrigerende reeks beelden die de bewoners, maar ook de specificiteit van de architectuur in beeld brengt. De foto's van Sébastien Van Malleghem zijn zowel in de tentoonstellingszaal als in de binnentuin te zien zijn, in combinatie met een selectie uit zijn reeks Prisons die hij over de periode van 2011 en 2014 in Belgische gevangenissen maakte. Elk van zijn reportages gaat over storingen in het normale functioneren, over menselijke en maatschappelijke breuken, over marginaliteit die mensen op een dwaalspoor brengt, over falen. Wereldwijd zijn veel van zijn foto's gepubliceerd, tentoongesteld en met prijzen bekroond. Noch in Gent, noch elders in de provincie Oost-Vlaanderen was eerder een solotentoonstelling te zien van Van Malleghems fotowerk. (On)behandeld. Over internering, schuld en boete. Tot 15 oktober in het Museum dr. Guislain in Gent. Open dinsdag tot vrijdag van 9u tot 17u, zaterdag en zondag van 13u tot 17u. Gesloten op maandag en feestdagen. www.museumdrguislain.be.