...

Zowat 30 jaar geleden maakte Dirk Van Babylon furore met zijn autobiografische roman De zwarte bruidegom. Het boek vertelt het verhaal van een man die halsoverkop België verlaat om in Capri een stormachtige homoseksuele relatie te beleven. Dirk Van Babylon kreeg voor zijn debuutroman de prestigieuze Leo J. Krynprijs die schrijvers als Louis Paul Boon en Hugo Claus op de erelijst heeft.Auteur ontmaskerd Toen Jeroen Brouwers een jaar later in Knack en De Haagse Post de ware identiteit van de auteur onthulde, stopte de schrijvende dokter meteen zijn artsenpraktijk om zich toe te leggen op literatuur en activisme. Op een blauwe maandag was hij zelfs de eerste hoofdredacteur van het weekblad De Huisarts dat later zou fusioneren met deze Artsenkrant. De dokter richt ook een vereniging op, The Foundation, die hulp biedt aan aidspatiënten. In de jaren 1990 engageert hij zich voor de Volksunie, later Spirit. Hij herneemt zijn activiteiten als arts in een Brusselse volkswijk en bekeert zich tot de islam. Al die tijd blijft hij literair actief. In 1995 schrijft hij ook voor de VRT het hoorspel Molinos dat uiteindelijk 20 jaar later zal resulteren in de historische roman Miguel Molinos, de laatste ketter die dus vorige zaterdag in de parketzaal van het Denderleeuwse cultuurcentrum 't Kasteeltje werd voorgesteld. Vanwaar die belangstelling voor mysticus Miguel Molinos? "Dat is eerder toevallig gekomen toen ik in Leuven in een ramsjwinkel een boek over christelijke mystiek vond", zegt Dirk Van Babylon. "In dat boek stond onder meer het verhaal van Molinos te lezen. Vanuit mijn katholieke opvoeding ben ik altijd geïnteresseerd geweest van in de verhalen van de mystici. De Kerk pretendeert de weg naar God te vinden, maar wanneer iemand dat op eigen houtje doet, past dat niet. Vaak werden ze vervolgd door Inquisitie en andere instellingen, wat niet belette dat ze later wel heilig verklaard werden. Soms moesten ze het met hun leven bekopen. Die contradictie is me altijd blijven boeien." Of Dirk Van Babylon in 'ketter' Molinos ook iets van zichzelf terugvindt? "Als je met ketter bedoelt 'dissident', dan zit daar wel een grond van waarheid in. Dissident zijn we vandaag toch allemaal een beetje binnen de katholieke kerk." Wat bij Dirk Van Babylon zelfs geleid heeft tot een bekering tot de islam.God in de islam "Bekering is een groot woord", zegt hij. "Laat het me zo stellen dat ik de islam aanvaard omdat het godsidee dat daarin voorgesteld wordt mij meer ligt. De islam zegt: 'Er is geen god behalve God'. Dat is een heel ander verhaal dan de Heilige Drievuldigheid. Met andere woorden: er is één God en we moeten die god niet invullen. Ik vind dat een heel nuttige afspraak die een soort orde en rust schept. Het voordeel is dat we voor die oningevulde God allemaal gelijk zijn, en dat niemand kan/mag zeggen dat hij met die God een geprivilegieerde relatie heeft. Er zijn geen priesters in de islam, geen bisschoppen en geen pausen. Er is geen tussenpersoon tussen God en de gelovige. Dat is in het christelijke geloof wel zo. Het inquisitieproces van Miguel Molinos toont dat aan: er is een gezag dat meent de orde tussen schepsel en schepper te moeten herstellen, een geestelijke politie die nagaat of je wel de juiste denkbeelden hebt." De geschiedenis heeft duidelijk aangetoond tot wat dat kan leiden.Jeroen Brouwers Om zijn literaire activiteiten te scheiden van zijn artsenpraktijk hanteert de dokter nog steeds hetzelfde pseudoniem, ook al is zijn identiteit geen geheim meer. Zou hij er vandaag nog voor kiezen om zijn ware identiteit geheim te houden omwille van een roman? "Misschien was ik toen wat naïef door te geloven dat niemand mijn identiteit zou weten te achterhalen", zegt Van Babylon. "Als een journalist erachter was gekomen, had ik dat makkelijker kunnen aanvaarden, omdat het tenslotte deel is van zijn beroep om de dingen uit te vlooien. Maar dat een schrijver, een collega zeg maar, dat heeft onthuld, heeft mij zeer verontwaardigd. Ja, ik heb dat Jeroen Brouwers zeer kwalijk genomen. Achteraf bleek ook dat een ruzie tussen verschillende uitgevers aan de basis had gelegen. Of ik vandaag in gelijkaardige omstandigheden mijn artsenpraktijk nog zou opgeven? De tijden zijn natuurlijk veranderd. Maar het blijft een feit dat ik mijn associé had beloofd om mijn literaire activiteiten helemaal buiten de artsenpraktijk te houden. En die belofte heb ik gehouden."Noteer deze tip met stip! Meer cultuur leest u in uw wekelijkse Artsenkrant. ? Dirk Van Babylon, Miguel Molinos, de laatste ketter. ISBN 978-94-6266-146-2. Uitg. Scriptomanen, 216 blz.. ? De roman is verkrijgbaar als tastbaar boek, onder meer via Standaard Boekhandel en bol.com, of als e-boek op i-tunes en andere sites. Info: www.dirkvanbabylon.be. Contact: molinos@inter-actief.be