...

Cosyns' boek MORE eutopia later bestaat in feite uit twee boeken. In boek I neemt de auteur ons mee naar Villa Voortman waar de heren Thomas, Desiderius en Pieter worden uitgenodigd voor een weekendreportage in het weekblad Later. Twee journalisten voelen de heren aan de tand over diverse politieke, filosofische, religieuze en ethische thema's die vandaag aan de orde van de dag zijn. Marc Cosyns is in deze een stille getuige, "wakend aanwezig zoals het een dokter van wacht betaamt", zoals de achterflap van het boek vertelt. In boek II wordt de lezer aan het handje genomen naar het eiland Utopia dat voor de gelegenheid herschapen is in Eutopia. Twee boeken, twee voorstellingen. Geïnteresseerde artsen worden verwacht op zaterdag 14 januari 2017, om 11u ofwel om 14u maar moeten vooraf inschrijven. Voor het bedrag van 15 euro krijgt men de unieke rondleiding op Utopia & More én een gesigneerd boek als promo-actie van de uitgeverij en de collega-auteur. Een primeur, aangezien het boek pas op 17 januari officieel voorgesteld wordt in Gent.De tentoonstelling Utopia & More in de Leuvense universiteitsbibliotheek belicht leven en werk van Thomas More en de utopische literaire traditie. De boekpresentatie voor artsen op 14 januari kon dus op geen betere plek plaatsvinden. Als u bovendien in het nabijgelegen Museum M de expositie Op zoek naar Utopia nog niet gezien hebt, is dit zowat uw laatste kans. Die expositie loopt immers af op 17 januari.Marc Cosyns is met het boek MORE eutopia later niet aan zijn proefstuk toe. In 2014 verzamelde hij teksten van 50 auteurs in de ophefmakende publicatie Verhalen voor het sterven gaan. Cosyns is huisarts in een wijkgezondheidscentrum en verbonden aan de vakgroep huisartsgeneeskunde van de Universiteit Gent waar hij verantwoordelijk is voor de lessen medische ethiek en deontologie. Marc Cosyns, MORE eutopia later: samenkomst in de inkomhal van de Leuvense universiteitsbibliotheek op zaterdag 14 januari 2017, om 11u en om 14u. Inschrijving verplicht via mail: marc.cosyns@ugent.be met vermelding van uur en aantal deelnemers.Utopia & More, tentoonstelling tot 17 januari 2017 in de Leuvense universiteitsbibliotheek.Op zoek naar Utopia, tentoonstelling in Museum M, eveneens tot 17 januari 2017.