...

Op 21 september e.k. zal het gespecialiseerde onderzoekscentrum Institute for Mediterranean Studies IMS/FORTH, gebaseerd op het eiland Kreta, naar Zakynthos stad afzakken om op de plaats waar Vesalius' graf vermoed wordt de bodem door te lichten en de ondergrond digitaal in kaart te brengen. "De analyse en rapportering van het onderzoek zal zo'n twee maanden in beslag nemen", zegt Theo Dirix, de motor van het project. "Het onderzoek zal alle anomalieën in de bodem zichtbaar maken: muurtjes, holtes, en hopelijk ook grafstenen en -zerken. Aan de hand van die gegevens kunnen we dan volgende stappen voorbereiden. Want hou dit in gedachten: archeologisch onderzoek is in Griekenland aan strenge reglementeringen en moeilijke procedures gebonden. We zijn dan ook zeer verheugd dat we erin geslaagd zijn om de goedkeuring te verkrijgen van het Griekse ministerie van Cultuur om dit onderzoek samen met de Belgische school voor Archeologie in Athene te verrichten."2014: doorbraak in het onderzoekIn 2010 opperde medisch kunstenaar en beeldhouwster Pascale Pollier de idee om op zoek te gaan naar de stoffelijke resten van Vesalius, in de hoop diens schedel te kunnen aanwenden voor een gezichtsreconstructie. Een groep enthousiaste wetenschappers en kunstenaars schaarde zich samen met consul Theo Dirix achter het project, en daaruit groeide een feitelijke vereniging Vesalius Continuum. Deze vereniging organiseerde in 2014 op Zakynthos, ter gelegenheid van 500 jaar geboorte en 450 jaar overlijden van Vesalius, een grootschalige herdenking met een multidisciplinair congres en tal van culturele activiteiten. Artsenkrant bracht uitvoerig verslag uit van dit uitzonderlijke gebeuren."2014 was het jaar van de doorbraak in het onderzoek naar het graf van Vesalius", zegt Theo Dirix. "Er kwamen heel wat bronnen en getuigenissen tevoorschijn die voordien niet gekend waren en die ons een beter inzicht gaven in het levenseinde van Vesalius. Het trio Omer Steeno, Maurits Biesbrouck, Theodoor Goddeeris, waar ik mij als vierde musketier meen te mogen bij aansluiten, heeft op dat vlak baanbrekend werk verricht." Als consul slaagde Dirix er bovendien in de Griekse autoriteiten achter het project te krijgen, wat een niet geringe verdienste is.