...

Eerdere studies hebben aangetoond dat naar museums, kunstgalerijen, tentoonstellingen, theater, concerten of de opera gaan het lichamelijke en geestelijke welzijn kan verbeteren en depressie, dementie, chronische pijn en broosheid tegengaat. Correleert dat ook met een lager overlijdensrisico?Om die vraag te beantwoorden, hebben vorsers van het University College London een longitudinaal onderzoek uitgevoerd bij 6710 volwassenen van 50 jaar of ouder (53,6% vrouwen) die thuis woonden en bi wie in 2004-2005 initiële informatie werd verkregen (1). In dat onderzoek hebben de vorsers gezocht naar een eventuele correlatie tussen de frequentie van receptieve artistieke en culturele activiteiten en het overlijdensrisico tijdens een follow-up van 14 jaar. Het overlijdensrisico tijdens de follow-up was 14% lager bij de mensen die af en toe (een of twee keer per jaar) deelnamen aan artistieke en culturele activiteiten, dan bij de mensen die dat nooit deden. Het overlijdensrisico was zelfs 31% lager bij mensen die regelmatig naar museums, kunstgalerijen, tentoonstellingen, theater, concerten of de opera gingen, los van het geslacht, de sociaaleconomische status en sociale factoren.Aangezien het een observationele studie betreft, kan geen uitspraak worden gedaan over een eventueel oorzakelijk verband. De studie werd gepubliceerd een maand na een rapport van de WGO dat stelt dat kunst in het leven brengen in de vorm van dansen, zingen, naar musea en concerten gaan heilzaam is voor de lichamelijke en de geestelijke gezondheid (2). (referenties: (1) British Medical Journal, 18 december 2019, doi: 10.1136/bmj.l6377,(2) OMS, Press Release, 11 november 2019)