Soirée Lamot in Mechelen biedt in de maanden april en mei een aantal boeiende lezingen aan die telkens een thema dat verband houdt met Zorg als rode draad krijgen. Zowel de geschiedenis en het erfgoed van zorgorganisaties als de delicate zorg voor erfgoed krijgen een plaatsje in deze reeks. En waar het kan, krijg je het beste van beide werelden in één lezing

De lezingen hebben plaats in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot, Mechelen. Reserveringen bij UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen - 070/22 28 00 - www.uitinmechelen.be. Een overzicht.

Een schedelreliek uit de Sint-Romboutskathedraal (13 april - 20u)

Begin 2013 werden in de Sint-Romboutskathedraal kleine vloerverzakkingen vastgesteld. Vóór de herstelwerken van start gingen, onderzochten archeologen de bodem. Totaal onverwacht kwam een bijzondere reliek aan het licht. In een houten kist zaten fragmenten van meerdere schedels, zorgvuldig omwikkeld met textiel, pauwenveren en metalen banden. Deze lezing doet het verhaal van de vondst en het onderzoek uit de doeken en plaatst het reliek in een breder perspectief.

Heilige Geestkapel en Heilige Geesthuis van Sint-Rombouts (27 april - 20u)

De Heilige Geestkapel en het Heilige Geesthuis waren eeuwenlang de zetel van de armenzorg in de stad Mechelen. Tijdens het ancien régime behoorden ze toe aan de Heilige Geesttafel van Sint-Rombouts. Heilige Geesttafels fungeerden als parochiale liefdadigheidsinstellingen en kunnen beschouwd worden als de rechtstreekse voorloper van het huidige OCMW. De lezing belicht het ontstaan en de rol van de Heilige Geesttafels in Mechelen, de belangrijkste taken van de liefdadigheidsinstelling, de oprichting van de Heilige Geestkapel en het Heilige Geesthuis van Sint-Rombouts en de belangrijkste verbouwingen tot de recentste restauratie.

Vroedvrouwenonderricht en vroedkunde door de eeuwen heen (11 mei - 20u)

Vincent Van Roy schreef een masterscriptie over de medische competentie van vroedvrouwen doorheen de Nieuwe Tijd. Al in de 15de eeuw ondernam men in veel Vlaamse en Brabantse steden pogingen om het vroedvrouwenberoep te professionaliseren en te controleren. Aanvankelijk waren het de ambachten die controle probeerden uit te oefenen, vanaf de 17de eeuw de medische colleges. Zeker tijdens het Ancien Régime kan men zich vragen stellen bij de oprechte wetenschappelijke beweegredenen achter dit proces. Vaak waren er onderliggende culturele of sociaaleconomische motieven of genderconflicten in het spel.

Zorg in het kwadraat. De gasthuiszusters en hun Besloten Hofjes (25 mei - 20u)

Omstreeks 1198 vestigden de Onze-Lieve-Vrouwgasthuiszusters zich in Mechelen. Eeuwenlang bekommerden deze zusters-augustinessen zich om de ziekenzorg in de stad. Welke ziekten ze allemaal behandelden, is niet volledig bekend, maar vast staat dat ook pestlijders bij hen terecht konden. De behandeling van deze epidemie leidde wellicht onrechtstreeks tot het overleven van zeven unieke mixed-media reliekschrijnen, bekend als de Besloten Hofjes.

In 2014 startte de conservering van de Hofjes door een multidisciplinair team van acht conservators-restaurators en wetenschappers in een speciaal ingericht atelier in het Mechelse Hof van Busleyden.

Meer info: www.musemechelen.be/soiree-lamot - muse@mechelen.be.

Soirée Lamot in Mechelen biedt in de maanden april en mei een aantal boeiende lezingen aan die telkens een thema dat verband houdt met Zorg als rode draad krijgen. Zowel de geschiedenis en het erfgoed van zorgorganisaties als de delicate zorg voor erfgoed krijgen een plaatsje in deze reeks. En waar het kan, krijg je het beste van beide werelden in één lezing De lezingen hebben plaats in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot, Mechelen. Reserveringen bij UiT in Mechelen, Hallestraat 2-4-6, 2800 Mechelen - 070/22 28 00 - www.uitinmechelen.be. Een overzicht.Een schedelreliek uit de Sint-Romboutskathedraal (13 april - 20u)Begin 2013 werden in de Sint-Romboutskathedraal kleine vloerverzakkingen vastgesteld. Vóór de herstelwerken van start gingen, onderzochten archeologen de bodem. Totaal onverwacht kwam een bijzondere reliek aan het licht. In een houten kist zaten fragmenten van meerdere schedels, zorgvuldig omwikkeld met textiel, pauwenveren en metalen banden. Deze lezing doet het verhaal van de vondst en het onderzoek uit de doeken en plaatst het reliek in een breder perspectief.Heilige Geestkapel en Heilige Geesthuis van Sint-Rombouts (27 april - 20u)De Heilige Geestkapel en het Heilige Geesthuis waren eeuwenlang de zetel van de armenzorg in de stad Mechelen. Tijdens het ancien régime behoorden ze toe aan de Heilige Geesttafel van Sint-Rombouts. Heilige Geesttafels fungeerden als parochiale liefdadigheidsinstellingen en kunnen beschouwd worden als de rechtstreekse voorloper van het huidige OCMW. De lezing belicht het ontstaan en de rol van de Heilige Geesttafels in Mechelen, de belangrijkste taken van de liefdadigheidsinstelling, de oprichting van de Heilige Geestkapel en het Heilige Geesthuis van Sint-Rombouts en de belangrijkste verbouwingen tot de recentste restauratie. Vroedvrouwenonderricht en vroedkunde door de eeuwen heen (11 mei - 20u)Vincent Van Roy schreef een masterscriptie over de medische competentie van vroedvrouwen doorheen de Nieuwe Tijd. Al in de 15de eeuw ondernam men in veel Vlaamse en Brabantse steden pogingen om het vroedvrouwenberoep te professionaliseren en te controleren. Aanvankelijk waren het de ambachten die controle probeerden uit te oefenen, vanaf de 17de eeuw de medische colleges. Zeker tijdens het Ancien Régime kan men zich vragen stellen bij de oprechte wetenschappelijke beweegredenen achter dit proces. Vaak waren er onderliggende culturele of sociaaleconomische motieven of genderconflicten in het spel. Zorg in het kwadraat. De gasthuiszusters en hun Besloten Hofjes (25 mei - 20u)Omstreeks 1198 vestigden de Onze-Lieve-Vrouwgasthuiszusters zich in Mechelen. Eeuwenlang bekommerden deze zusters-augustinessen zich om de ziekenzorg in de stad. Welke ziekten ze allemaal behandelden, is niet volledig bekend, maar vast staat dat ook pestlijders bij hen terecht konden. De behandeling van deze epidemie leidde wellicht onrechtstreeks tot het overleven van zeven unieke mixed-media reliekschrijnen, bekend als de Besloten Hofjes. In 2014 startte de conservering van de Hofjes door een multidisciplinair team van acht conservators-restaurators en wetenschappers in een speciaal ingericht atelier in het Mechelse Hof van Busleyden. Meer info: www.musemechelen.be/soiree-lamot - muse@mechelen.be.