...

De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren adviseert het Comité van Ministers van de Taalunie. De Taalunie is de beleidsorganisatie die het Nederlands ondersteunt. Het Nederlands dat de officiële taal is in Nederland, België (Vlaanderen en Brussel), Suriname, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, samen goed voor 24 miljoen mensen. De Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse overheid hebben hun verantwoordelijkheid voor het Nederlands toevertrouwd aan de Nederlandse Taalunie. Met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten zijn samenwerkingsverbanden gesloten.De Taalunie staat in voor het taalbeleid en behandelt thema's als literatuur, taal op de werkvloer, in de welzijnssector, participatie, taalachterstand, maar ook taalachterstand. Zo geeft de Taalunie ook taaladvies aan diverse doelgroepen en sectoren. De Taalunie waakt over het taalgebruik en fungeert als een denktank voor het Nederlands taalonderwijs.De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren is samengesteld uit taalexperts én vertegenwoordigers van diverse sectoren die sterk met taal bezig zijn. Een van hen is dus Marc Cosyns. "Ik houd van taal en van mijn Nederlandse taal in het bijzonder", zegt dokter Cosyns. "Taalgebruik, taalvariatie, taalverandering en taalevolutie en -revolutie zijn thema's die me bezig houden. Ik vind het boeiend om daarover mee te kunnen reflecteren, zelfs raad te geven op een hoger echelon."Taalgebruik in de patiëntenzorg en in het wetenschappelijk discours zijn stokpaardjes voor Marc Cosyns. "Correcte en duidelijk verstaanbare communicatie en overleg tussen zorgverlener en patiënt zijn belangrijk. Het taalgebruik is ook van groot belang bij preventieprogramma's. Teksten omzetten van de wetenschappelijke taal, het Engels, naar correct en begrijpelijk Nederlands is in deze een bijzondere uitdaging.""Ik ben echt zeer blij dat ik me nog meer kan toeleggen op het specifiek taalkundige", vervolgt Marc Cosyns. "Ik vind het heel belangrijk om ethische en deontologische problematieken in de zorgverlening op een patiëntvriendelijke en taalkundig correcte manier over te brengen. Maar ook het toenemende gebruik van het Engels is een interessant thema. Of de sociale mediataal bij jongeren. Dat is een gegeven: het gebeurt. We hoeven daar niet conservatief mee om te gaan. Taal is altijd in verandering geweest."Naast Marc Cosyns zijn ook de Vlamingen Bart Vandesompele (directeur Scarlet Blue) en Els Keytsman (directeur Unia, Interfederaal Gelijkekansencentrum) toegetreden tot de Raad van de Nederlandse Taal en Letteren.