...

Mijn ziel prijst en looft de Heer!: zo juicht Maria haar nicht Elisabeth toe. Beide vrouwen zijn op dat moment in blijde verwachting. Zo'n tien jaar later nam Bach zijn Magnificat nog eens onder handen en bewerkte het tot de uiteindelijke versie. Dat manuscript is wellicht het mooiste handschrift dat ons van Bach is overgeleverd. Hij hechtte zich blijkbaar sterk aan dit stuk.Bachs rijkelijk uitgewerkte versie is een toegankelijk meesterwerk dat vol muzikale hoogtepunten en menselijke emotie zit. Vox Luminis, een Belgisch topensemble onder leiding van Lionel Meunier, brengt het in combinatie met de zetting van dezelfde tekst door Johann Kuhnau, Bachs directe voorganger als Thomascantor in Leipzig, en een cantate van Pachelbel. In het Concertgebouw Brugge plaatst men dit programma in een ruimere context met lezingen en een tweede Magnificat concert door The Sixteen. Zij plukken de mooiste voorbeelden uit vijf eeuwen koormuziek, van de machtige polyfonie van Lassus en Victoria tot enkele op en top Engelse zettingen uit de 20ste eeuw. Dat de koortraditie in Groot-Brittannië nog altijd springlevend is, bewijst een gloednieuw werk van de jonge Engelsman Thomas Hyde.Ook het orkest B'Rock zet de komende weken het Magnificat van Bach centraal. Naast enkele suites uit Florilegium van Georg Muffat kiezen ook zij voor de combinatie van Bachs versie met die van Johann Kuhnau. B'Rock werkt voor dit project samen het het Vocalconsort Berlin onder leiding van Benjamin Bayl.The Sixteen : op 29 november om 20u in het Concertgebouw Brugge.Vox Luminis : op 2 december om 20u in het Concertgebouw Brugge - www.concertgebouw.be en 21 december om 20u Bozar Brussel - www.bozar.beB'Rock : op 21 december in de Bijloke Gent - www.bijloke.be en 22 december om 20u deSingel Antwerpen - www.desingel.be