Dokters van UGent

© Viviane Claes

De Gentse Nobelprijswinnaar

De Gentse Nobelprijswinnaar

Meer dan honderd jaar geleden werden er twee Nobelprijzen toegekend aan Gentenaars: de Nobelprijs voor de Vrede 1904 aan het Institut de Droit International, verbonden aan de Gentse Universiteit, en de Nobelprijs voor de literatuur 1911 aan Maurice Maeterlinck, in Gent afgestudeerd als doctor in de rechten in 1885. In 1939 ontving Corneel Heymans de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde, meer bepaald voor 'De ontdekking van de ol van sinusale en aortische mechanismen in de regeling van de ademhaling'.

De encyclopedist van de oftalmologie

De encyclopedist van de oftalmologie

Jules François wordt geboren in het Limburgse Gingelom op 24 mei 1907. Zijn officiële voornaam was Emile, maar reeds als kind werd hij als Jules aangesproken. Zijn vader was als apotheker in Gingelom gevestigd.

Een patholoog met wereldfaam

Een patholoog met wereldfaam

Norbert Oscar Jean Goormaghtigh wordt op 14 februari 1890 in Oostende geboren. Na zijn middelbaar onderwijs aan het Koninklijk Atheneum aldaar studeert hij geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Gent waar hij in 1913 het diploma behaalt van doctor in de genees-, heel- en verloskunde. Hij begint een opleiding in de gynaecologie maar net dan breekt Wereldoorlog I uit. Met alle gevolgen van dien.

Een monument van een chirurg

Een monument van een chirurg

De Beule Frederik, Jan, Rafaël (gezegd Fritz) wordt op 23 oktober 1880 geboren in Buggenhout (beter bekend van zijn brouwerijen en bier...). Na zijn middelbare studies in Dendermonde studeert hij af aan de katholieke universiteit van Leuven als doctor in de genees-, heel- en verloskunde.

Een vrouw in een mannenwereld

Een vrouw in een mannenwereld

Bertha De Vriese was de eerste vrouw die aan de Rijksuniversiteit Gent het diploma behaalde van doctor in de geneeskunde en er als eerste vrouwelijke assistente werkte. Zij mag zelfs de eerste vrouwelijke neurovasculaire anatomiste genoemd worden. Als laat postuum eerbetoon werd haar naam in 2001 gegeven aan een Gentse Studentenhome in de omgeving van het Universitair Ziekenhuis in De Pintelaan te Gent.

Pionier van de antisepsis en de laparotomie

Pionier van de antisepsis en de laparotomie

Gustave Boddaert werd geboren in Gent op 26 augustus 1836, met familiale antecedenten die hem voorbestemden voor het artsenberoep. Zijn grootvader was chirurgijn in Drongen. Zijn vader Joseph werd onder het Empire opgeleid aan de Ecole de Médecine de Gand, wat hem heel wat vrijstellingen opleverde toen hij zich in 1817 als vierde op de rol inschreef voor geneeskunde aan de pas opgerichte universiteit.

De vader van de psychiatrie

De vader van de psychiatrie

In 1797, tijdens de periode van de Franse overheersing (1795-1815), ziet Jozef Guislain het levenslicht in een Gentse familie van architecten. Hij wordt geboren in wat toen 'le département de l'Escaut' heet en is derhalve een Frans staatsburger. Nadien beleeft hij het tijdvak van de hereniging der Nederlanden (1815-1830) en tenslotte de Belgische periode.

Een oog voor Gallo-Romeinse kunst

Een oog voor Gallo-Romeinse kunst

In het kader van UGent 200 dook Artsenkrant in de archieven en bracht u een serie artikels waarin Gentse artsen werden voorgesteld die in de loop van die twee eeuwen medische geschiedenis hebben geschreven. In aflevering 2 schetste collega prof. em. Jean-Jacques De Laey leven en werk van de veelzijdige oftalmoloog Victor Deneffe.

De JFK onder de Gentse dokters

De JFK onder de Gentse dokters

Op 9 oktober 2017 bestaat de UGent exact 200 jaar. Artsenkrant duikt in de archieven en brengt u een reeks artikels waarin 10 Gentse artsen worden voorgesteld die in de loop van die twee eeuwen medische geschiedenis hebben geschreven. We starten met Joseph-François Kluyskens, alias JFK. Een bijdrage van diens achterachterkleinzoon, cardioloog Yves Kluyskens.