In DR Congo zijn 25.000 blinde kinderen en slechts vier oogartsen die operaties bij kinderen kunnen uitvoeren. De WHO stelde vast dat 80% van alle oogaandoeningen kunnen worden voorkomen door preventieprogramma's, toegang tot geneesmiddelen en correcte opvolging, maar precies deze drie aspecten liggen meestal niet binnen het bereik van de armste bevolkingsgroepen in Congo.

De belangrijkste barrières zijn: het tekort aan financiële middelen, de geografische context, de gebrekkige toegang tot gezondheidszorgstructuren, het tekort aan personeel, infrastructuren en uitrusting, het gebrek aan kennis bij de bevolking van de verschillende ziekten en behandelingen en, ten slotte, het bijgeloof dat nog steeds heel erg aanwezig is.

17.000 consultaties/jaar

De Hongaarse oogarts Richard Hardi werkt vanuit Mbuji Mayi en bestrijkt een gebied met 11 miljoen inwoners, ongeveer evenveel als België. Jaarlijks heeft hij meer dan 17.000 consultaties en voert hij 1.500 operaties uit. "Wij steunen het werk van dokter Hardi", zegt Isabelle Verhaegen, directeur van de ngo Licht voor de Wereld. "Ons project is specifiek gericht op het opsporen en behandelen van zowel blinde als slechtziende kinderen. Het doel is om in één jaar tijd 120 kinderen te opereren."

De duisternis voorbij

Via de fototentoonstelling De duisternis voorbij wil Licht voor de Wereld mensen in België bewust maken van de situatie van de blinden en slechtziende personen in Afrika. De Belgische fotograaf Dieter Telemans en zijn Hongaarse collega Andràs Hajdu volgden dokter Hardi tijdens zijn veldmissies in het binnenland van Congo. De indrukwekkende beelden illustreren het harde werk van de dokter en zijn team om oogzorg tot op de meest geïsoleerde plaatsen te brengen.

Vanaf november bestaat de mogelijkheid om een rondleiding te volghen met gids. Blinde en slechtziende personen kunnen d etentoonstelling volgen dankzij de organisatie Audioscenic die audiodiscripties bij de foto's maakte. Ook personen zonder visuele handicap kunnen mee volgen, eventueel geblonddoekt om de foto's op dezelfde manier te 'bekijken' als blinden en slechtzienden.

Het is een reizende tentoonstelling die na de opstart in Leuven in heel Vlaanderen te zien zal zijn in culturele centra, scholen en ziekenhuizen. Om zo figuurlijk de ogen van vele Vlamingen te openen voor de problematiek. Het project krijgt 20.000 euro steun van de provincie Vlaams-Brabant.

De duisternis voorbij. Expo over en voor blinde mensen. Tot 15 januari 2017 in het Heilig Hart Ziekenhuis, Gebouw M, Naamsestraat 105 - Leuven, elke dag toegankelijk (ook zondag) van 8u tot 21u. Reserveren in groep is mogelijk, rondleidingen zijn op afspraak. De gegevens zijn te vinden op de websites www.lightfortheworld.be en www.hhleuven.be.

Contact: info@lightfortheworld.be - 02/415 97 05.

In DR Congo zijn 25.000 blinde kinderen en slechts vier oogartsen die operaties bij kinderen kunnen uitvoeren. De WHO stelde vast dat 80% van alle oogaandoeningen kunnen worden voorkomen door preventieprogramma's, toegang tot geneesmiddelen en correcte opvolging, maar precies deze drie aspecten liggen meestal niet binnen het bereik van de armste bevolkingsgroepen in Congo.De belangrijkste barrières zijn: het tekort aan financiële middelen, de geografische context, de gebrekkige toegang tot gezondheidszorgstructuren, het tekort aan personeel, infrastructuren en uitrusting, het gebrek aan kennis bij de bevolking van de verschillende ziekten en behandelingen en, ten slotte, het bijgeloof dat nog steeds heel erg aanwezig is.17.000 consultaties/jaarDe Hongaarse oogarts Richard Hardi werkt vanuit Mbuji Mayi en bestrijkt een gebied met 11 miljoen inwoners, ongeveer evenveel als België. Jaarlijks heeft hij meer dan 17.000 consultaties en voert hij 1.500 operaties uit. "Wij steunen het werk van dokter Hardi", zegt Isabelle Verhaegen, directeur van de ngo Licht voor de Wereld. "Ons project is specifiek gericht op het opsporen en behandelen van zowel blinde als slechtziende kinderen. Het doel is om in één jaar tijd 120 kinderen te opereren." De duisternis voorbijVia de fototentoonstelling De duisternis voorbij wil Licht voor de Wereld mensen in België bewust maken van de situatie van de blinden en slechtziende personen in Afrika. De Belgische fotograaf Dieter Telemans en zijn Hongaarse collega Andràs Hajdu volgden dokter Hardi tijdens zijn veldmissies in het binnenland van Congo. De indrukwekkende beelden illustreren het harde werk van de dokter en zijn team om oogzorg tot op de meest geïsoleerde plaatsen te brengen. Vanaf november bestaat de mogelijkheid om een rondleiding te volghen met gids. Blinde en slechtziende personen kunnen d etentoonstelling volgen dankzij de organisatie Audioscenic die audiodiscripties bij de foto's maakte. Ook personen zonder visuele handicap kunnen mee volgen, eventueel geblonddoekt om de foto's op dezelfde manier te 'bekijken' als blinden en slechtzienden. Het is een reizende tentoonstelling die na de opstart in Leuven in heel Vlaanderen te zien zal zijn in culturele centra, scholen en ziekenhuizen. Om zo figuurlijk de ogen van vele Vlamingen te openen voor de problematiek. Het project krijgt 20.000 euro steun van de provincie Vlaams-Brabant.De duisternis voorbij. Expo over en voor blinde mensen. Tot 15 januari 2017 in het Heilig Hart Ziekenhuis, Gebouw M, Naamsestraat 105 - Leuven, elke dag toegankelijk (ook zondag) van 8u tot 21u. Reserveren in groep is mogelijk, rondleidingen zijn op afspraak. De gegevens zijn te vinden op de websites www.lightfortheworld.be en www.hhleuven.be.Contact: info@lightfortheworld.be - 02/415 97 05.