...

Het verhaal van die Belgische aanwezigheid in China, en de betrokkenheid van ook Belgische artsen, vormde afgelopen jaar al onderwerp van een artikel in Artsenkrant (zie AK 2645). We lieten u toen kennismaken met de Gentse dokter Philippe Spruyt die in de driehoek Hankow, Hanyang en Wuchang aan de samenvloeiing van de Han-rivier en de Gele Stroom heeft gewerkt.De tentoonstelling in Trainworld gaat dieper in het project en de bouw van de spoorverbinding tussen Peking en Hankow, en die is nog steeds een van de belangrijke spoorverbindingen tussen het noorden en zuiden van het immense land. Het 1.200 km lange Frans-Belgische project onder leiding van ingenieur Jean Jadot mag zonder meer als een huzarenstukje worden beschouwd.Niet alleen waren er tienduizenden arbeiders betrokken bij de totstandkoming van dit project, er dienden ook tal van natuurlijke hindernissen te worden overwonnen. Nieuwe infrastructuren onder de vorm van tunnels, stations en bruggen verrezen, met als sluitstuk een drie kilometer lange overbrugging van de Gele Rivier. Dat men die klus alsnog en in nauwelijks zeven jaar (1898-1905) heeft geklaard, is zonder meer een straffe prestatie. Maar dit is niet alleen een verhaal over het verleden. De oude spoorlijn is intussen vervangen door een nieuwe hogesnelheidslijn die Peking met Kanton/Guangzhou verbindt, en dat is momenteel 's werelds langste HST-lijn.