...

Another Voice is onderdeel van een groter project, Shout at Cancer, dat mensen zonder strottenhoofd met voordracht en zang ook in het dagdagelijkse leven vooruit wil helpen. Dokter Thomas Moors (33) startte deze organisatie samen met keelkankerspecialisten, spraaktherapeuten en professionele muzikanten vanuit de vaststelling dat voor de patiënt ontreddering na een laryngectomie vaak erg groot is en de kans op sociaal isolement en depressie aanzienlijk. Via een participatieve methodiek gestoeld op technieken uit de wereld van muziek, voordracht en theater, willen ze het medisch en sociaal herstelproces van deze patiënten bevorderen.Nadat hij zijn studies als arts in 2010 aan de UGent beëindigde, trok Thomas Moors naar Groot-Brittannië. Hij ging er als vrije assistent neus-keel-oren aan de slag. Geen onbelangrijk detail: dokter Moors was lange tijd verbonden aan de Schola Cantorum Cantate Domino uit Aalst. "Ik heb altijd graag gezongen. Met het koor reisden we de wereld af en zo heb ik muziek als krachtig en universeel medium leren kennen", vertelt hij. "Ook tijdens mijn studies ben ik altijd zeer actief gebleven in de koorwereld. Dat verleden ligt zeker mee aan de basis van het oprichten van Shout at Cancer."Persoonlijkheid en emotie"Het is begonnen met één patiënt waarvan ik dacht dat zangoefeningen hem zouden kunnen helpen zijn situatie te verbeteren", vervolgt Thomas Moors. "Dankzij mijn contacten uit het koorleven heb ik stem- en zangspecialisten bij het project kunnen betrekken. We hebben samen een programma uitgewerkt dat we tijdens één contactmoment per week gedurende zes weken aanbieden. Zo stimuleren we de patiënten om hogere klanken te produceren, meer kracht te ontwikkelen en het volume van de stem beter te controleren.""De gevolgen van de chemo of de radiotherapie, de postoperatieve veranderingen in anatomie, longinhoud en de gevolgen van roken, verschillen van patiënt tot patiënt", gaat Thomas Moors verder. "Voor de toepassing van de technieken die we aanleren is de capaciteit van de longen belangrijk, maar ook de soepelheid van het weefsel speelt een rol. Omdat we hen zelf muziek, filmscènes, gedichten of fragmenten uit een boek laten kiezen, zijn ze extra gemotiveerd. Na elke oefensessie proberen ze de technieken in het dagdagelijkse communiceren te integreren. Door te oefenen vanuit expressie in taal en muziek komt er meer persoonlijkheid en emotie in de communicatie. Het resultaat is dat ze langere zinnen kunnen construeren en een gevarieerdere intonatie kunnen toepassen."Zelfzekerheid"Naast de impact op het spreken is er ook een grote winst aan zelfvertrouwen", stelt Thomas Moors vast. "Normaal komt 30 tot 40 procent van deze patiënten in sociaal isolement terecht. Tijdens de therapie boekt iedereen vooruitgang, sommigen komen er zelfs heel sterk uit. Iemand heeft bijvoorbeeld aan de lokale verkiezingen deelgenomen, terwijl een andere persoon op televisie acht afleveringen van de Engelse variant van Blokken overleefde.""Omdat we vanuit een systematische benadering werken, kunnen we onze kennis en ervaring in workshops uitdragen", gaat Thomas Moors verder. "Het gaat over technieken om ademsteun, resonantie en een goede houding aan te leren. Volgend jaar zullen we ook in België van start gaan. Het UMC Sint-Pietersziekenhuis in Brussel en Mieke Moerman van het AZ Maria Middelares in Gent zullen de doorstart in België mee helpen dragen."Blikvanger"Twee jaar geleden gaven we met drie enthousiaste patiënten een eerste koorconcert in Christ College Chapel in Cambridge", vertelt Thomas Moors. "De patiënten waren zeer gespannen, maar het werd een succes, wat voor een grote ontlading achteraf zorgde. Enkele maanden later stonden we al met tien zangers op het podium in Londen voor 400 toeschouwers. Na afloop veerde iedereen in het publiek recht en ook dat werd een zeer emotionele gebeurtenis. Het koor schept een enorme band tussen de leden. De arrangementen die we brengen ontstaan geleidelijk aan tijdens de repetities. Via een eigen codesysteem geef ik een aanzet op papier en ik zing of spreek ook materiaal in dat ik doorstuur.""Niettegenstaande het grote succes is het koor maar een klein onderdeel van wat we eigenlijk doen", verduidelijkt Thomas Moors. "Toch wekt het een grote belangstelling bij het brede publiek. Zo proberen we de aandacht te vestigen op een groep die vaak verwaarloosd wordt. Ze klinken zo anders, hebben een gat in de keel en er is zoveel onwetendheid bij het publiek. Via het koor hopen we ook om meer geld voor onderzoek bij elkaar te krijgen voor deze groep die voor de farmaceutische sector niet zo interessant is. Zoveel is er de afgelopen twee decennia voor hen niet gebeurd. Het meeste heil lijkt nu te verwachten van reconstructie van het strottenhoofd met stamcellen, maar dat staat nog in zijn kinderschoenen."Deze zomer trad Another Voice op tijdens Theater aan Zee, op 30 augustus brengen enkele zangers een programma met poëzie ter gelegenheid van het driedaagse Pan European Voice Conference (PEVOC) dat dit jaar in Gent wordt gehouden.Poëzie met zangers van Another Voice, op 30 augustus, tijdens de openingsceremonie van PEVOC12 in het KASK, oude Bijloke, Gent. Op het programma staat ook een presentatie van Shout at Cancer. Inschrijven kan via www.pevoc12.be, door middel van een dagpas voor de Pan European Voice Conference.Info en donaties: www.shoutatcancer.org