...

Hoe worden visuele prikkels in ons brein verwerkt en hoe kan de ziekte van Alzheimer dit proces verstoren? In een stille ruimte in de inkomhal van Maria Middelares staat een videovertoning daarbij stil. We zien in de zelfportretten van de Duitse kunstenaar William Utermolen hoe dementie greep krijgt op zijn schilderkunst. Bij Carolus Horn merk je hoe diens stijl verandert dankzij een reeks zichten op Venetië die net voor zijn dood herleid zijn tot slechts enkele lijnen.Voor de tentoonstelling werkten de organisatoren samen met professionele kunstenaars die de diagnose Alzheimer kregen. Zo kan u het tweeluik Vergankelijkheid van Marc Polfliet bewonderen waarin hij visualiseert hoe een gezond brein langzaam kan aftakelen. Jan Ipers zal u doen nadenken, zoals met zijn werk Mens non sana waarbij 'gat in het hoofd' en 'gesnoerde mond' een andere betekenis krijgen.De vereniging Het Ventiel die het taboe rond jongdementie via buddywerking wenst te doorbreken, laat via workshops met echte kunstenaars bij patiënten nieuwe talenten ontluiken. Uit de jarenlang opgebouwde collectie ziet u magnifieke creaties vervaardigd met verf, klei of speksteen.Ten slotte kan u werk bewonderen van personen met dementie die het voorbije jaar verbleven op de afdeling geriatrie van het ziekenhuis. Daar begeleiden logopedisten en ergotherapeuten hen om via beeldtaal hun diepste gevoelens kenbaar te maken als het verbaal niet meer lukt. Op de expo vindt u een selectie van heel fragiele werken met telkens een tekst die de patiënten er zelf bij vertelden. Enkele filmpjes geven een sublieme inkijk in het tot stand komen ervan.Tijdens de opening van deze ontroerende, informerende en beklijvende expo kwam uit de inleidende betogen van de heel bezielde sprekers één gemene deler naar voren: in plaats van te focussen op de ziekte, benadrukken wat er wel nog kan! Patiënten en hun mantelzorgers kunnen zich ook inschrijven voor workshops (schilderen, werken met krijt, djembe, zingen en dansen) tijdens het slotweekend op zaterdagnamiddag 4 november. Ik zie, Ik zie wat jij niet ziet, tot 4 november in AZ Middelares, Gent. Alle info op mariamiddelares.be. Workshops op zaterdagnamiddag 4 november. Alle info over andere evenementen van De Alzheimercode (nog tot 30/11 in 80 steden door 200 instellingen) op alzheimercode.be.