...

Het is een mooie uitgave geworden, verlucht met interessante illustraties, geschiedkundig stevig onderbouwd. De auteur, Liesbet Nys, is als postdoctoraal medewerker verbonden aan de onderzoeksgroep 'Cultuurgeschiedenis vanaf 1750' van de KU Leuven. Van haar hand verschenen eerder Een geschiedenis van de Leuvense universiteit sinds 1968 (samen met Jo Tollebeek) en De intrede van het publiek. Museumbezoek in België 1830-1914. De splitsing van de toen nog unitaire Leuvense universiteit situeert zich in 1963. De auteur schetst echter ook wat voorafging en begint haar verhaal in de jaren 1950. Franstaligen en Nederlandstaligen volgden vanaf dan hun eigen koers. Maar aanvankelijk deelden ze nog dezelfde campus. Het is pas in 1968 toen de hele universiteit splitste dat de Franstaligen verhuisden. In ruim een halve eeuw heeft de Nederlandstalige faculteit geneeskunde een bijzondere expansie gekend, met onder meer de uitbouw van Campus Gasthuisberg tot een state-of-the-art Health Sciences Campus. Ondertussen passeerden 11 decanen de revue, van internist Jozuë Vandenbroucke (de vader van de latere minister Frank Vandenbroucke) tot neurochirurg Jan Goffin en recent Paul Herijgers. Ook de ontwikkelingen binnen de onderwijsopleidingen en de onderzoekslaboratoria worden nauwkeurig geschetst in het boek. Ethische controverses en gezondheidsdebatten gaat Liesbet Nys evenmin uit de weg.Voor al wie in deze (ruim) 50 jaar geneeskunde studeerde aan de KU Leuven is dit een onmisbaar naslagwerk dat herinneringen oproept aan de studententijd maar ook de opeenvolgende gebeurtenissen rond de splitsing van de unitaire universiteit en de groei van een autonome Nederlandstalige faculteit geneeskunde in een historisch kader plaatsen.Liesbet Nys, Van mensen en muizen. Vijftig jaar Nederlandstalige faculteit geneeskunde aan de Leuvense universiteit. Uitg. Universitaire Pers Leuven, 360 blz, hardback, zwart-wit illustraties, 59 euro.