...

François Couperin, Robert De Visée, Mi-chel Lambert, Marin Marais, Marc-Antoine Charpentier, Jean-Hen-ry D'Anglebert, An-toine Forqueray en Jean-Philippe Rameau. De werken werden uitgevoerd door Jean Rondeau op clavecim-bel Thomas Dunford op aartsluit, Myriam Rignol op viola da gamba en vocaal door mezzosopraan Lea Desandre en bariton Marc Mauillon. Voor leden van AK-club liggen vijf exemplaren klaar. Barricades is uit bij Erato