...

Dat is de slotboodschap van het lezenswaardige boek 'Vaccineren. Doen of laten?' van Marleen Finoulst en Wietse Wiels. Het verscheen in de reeks 'De Skeptische Kijk' in nauwe samenwerking met SKEPP. De auteurs focussen op de goede resultaten van een aantal vaccins: naast pokken en polio ook mazelen, tetanus, difterie... Extra aandacht gaat naar de snelle ontwikkeling van het vaccin tegen covid-19. Beide artsen staan tot slot stil bij de impact van de antivax-beweging, doorprikken mythes en belichten een aantal strategieën om ongein succesvol te counteren. Voor AK-clubleden liggen er vijf exemplaren klaar.