...

Ofschoon de fotografie toen nog in haar kinderschoenen stond werd de revolutionaire opstand in Parijs uitgebreid gedocumenteerd. De beelden van het vernietigde Parijs werden in de burgerlijke pers vaak gebruikt om de zogenaamde barbaarsheid van de Commune te onderstrepen. De portretten van de mannen en vrouwen van de Commune, veelal getrokken in gevangenschap, gaven de onbekende Parijzenaars dan weer een gezicht. Dit rijk geïllustreerde boek, gepubliceerd naar aanleiding van de 150ste verjaardag van de Parijse Commune, biedt een unieke blik op de revolutie aan de hand van talrijke foto's en documenten. Samengesteld door Ronny Van de Velde, met een inleiding van Xavier Canonne en tekst van Theun Vonckx. Xavier Canonne, Theun Vonckx, La Commune, Paris-Parijs 1871. Cahier Rossaert, Ronny Van de Velde, Ludion. 223 blz. Artsenkrant-Club geeft 5 exemplaren weg van dit fraaie boek.