...

Tijdens de zomer 2018 trok Maarten Schuer-mans samen met muzikanten Bjorn Eriksson en Alain Rylant naar het diepe zuiden van de VS. Op zoek naar de roots van wat we vandaag popmuziek noe-men: blues, cajun, country, hillbilly, folk, jazz. Zo vol-trok zich een be-devaart naar de katoenvelden waar de religieuze gospelmuziek ontstond, naar de kroe-gen en bordelen van het verderf. Van Atlanta en de Appalachen langs Nashville, Memphis en New Orleans tot Austin in Texas. Een boek om te beluis-teren. Lezen mag ook. AK-club heeft vijf boeken veil. Uitgeverij Epo, 260 p., 24,90 euro.