...

Hij besloot om zijn tijd nuttig te besteden en de men-sen op Facebook te vermaken met dage-lijks drie coronacar-toons. Al die cartoons resulteren nu in een boek dat een chro-nologisch overzicht brengt van hoe we de coronacrisis in het begin minimaliseer-den tot het moment dat we doorhadden dat er niet mee te lachen viel. AK-club leden kunnen één van drie exemplaren winnen.