...

De studies die het risico op hart- en vaataandoeningen hebben onderzocht bij vrouwen die een zwangerschapshypertensie hadden doorgemaakt, hebben geen duidelijke conclusies opgeleverd. Om daar meer klaarheid in te scheppen, heeft een groep vorsers van de Universiteit van Cambridge in maart 2019 de literatuur doorgenomen en een meta-analyse uitgevoerd uitgaande van 21 studies bij in het totaal 3,6 miljoen vrouwen van wie 127 913 vrouwen die zwangerschapshypertensie hadden doorgemaakt. Het risico op hart- en vaataandoeningen in het algemeen was 45% hoger en het risico op coronairlijden was 46% hoger bij de vrouwen die zwangerschapshypertensie hadden vertoond bij hun eerste zwangerschap, dan bij de vrouwen zonder voorgeschiedenis van zwangerschapshypertensie. Vrouwen die zwangerschapshypertensie hadden vertoond bij één of meer zwangerschappen, liepen een 81% hoger risico op hart- en vaataandoeningen, een 83% hoger risico op coronairlijden en een 77% hoger risico op hartfalen.Volgens dr. Clare Oliver-Williams, hoofdauteur, et coll. kan hypertensie tijdens de zwangerschap permanente schade veroorzaken, die bijdraagt tot hart- en vaataandoeningen. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat vrouwen die zwangerschapshypertensie ontwikkelen, meer aanleg vertonen voor hart- en vaataandoeningen en dat die aanleg zich manifesteert als gevolg van de hoge belasting voor het lichaam tijdens de zwangerschap.Verder onderzoek is vereist om na te gaan of er een dosis-responsrelatie bestaat tussen zwangerschapshypertensie en latere hart- en vaataandoeningen. (referentie: Journal of the American Heart Association, 24 juni 2020, doi: 10.1161/JAHA.119.013991)