...

Gezondheidsproblemen en minder goede prestaties als gevolg van warmtestress zijn maatschappelijke uitdagingen, die zich geografisch almaar uitbreiden als gevolg van de klimaatopwarming. Maar misschien wordt de echte impact ervan nog onderschat. De weinige studies tot nog toe werden immers uitgevoerd in het laboratorium en hebben dus geen rekening gehouden met het sterke effect van lange blootstelling aan de zon op de temperatuur en de werking van de menselijke hersenen.Vorsers van de Universiteit van Kopenhagen en de Universiteit van Thessalie hebben acht actieve, gezonde mannen van 27-41 jaar onderworpen aan verschillende, overwegend cognitieve en gecombineerde motorische en cognitieve taken. Er werden tevens vier lampen, die het zonlicht nabootsten (1000 watt/m²), geplaatst om hetzij de onderste helft van het lichaam hetzij het hoofd te bestralen en om zo het effect van een zonneslag na te bootsen.De wetenschappers hebben vastgesteld dat een acute blootstelling geen effect had op de prestaties van de proefpersonen. Langdurige bestraling van het hoofd en de nek resulteerde echter in een significante stijging van de centrale temperatuur en een significante verslechtering van de cognitieve en motorische prestaties, en dat bij een hyperthermie die aanzienlijk lager was dan bij eerdere experimenten, meer bepaald bij 38,5 °C. Die hyperthermie werd niet waargenomen bij bestraling van de onderste lichaamshelft.Volgens die resultaten zou het werken in volle zon dus gevaarlijker kunnen zijn dan wat vroeger werd gedacht. Dat betekent dus ook dat bij latere wetenschappelijke onderzoeken van de thermische stress door de omgeving rekening moet worden gehouden met het effect van de warmtestralen van de zon op het hoofd en de nek en dat specifiek het hoofd moet worden beschermd om schadelijke effecten tegen te gaan.Dat is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van de arbeiders, maar ook voor hun productiviteit en veiligheid op het werk, voor de verkeersveiligheid en om fouten tijdens het werken in open lucht tegen te gaan. (referentie: Scientific Reports, 8 mei 2020, doi: 10.1038/s41598-020-64768-w)