...

Yoga heeft veel heilzame effecten. Vorsers van het Sawai Man Singh Hospital in Jaipur, India, hebben aangetoond dat yoga ook bijzonder goed is voor mensen met een hart- en vaataandoening. Yoga zou meer bepaald de symptomen van atriumfibrillatie (hartkloppingen, een snelle, onregelmatige hartslag, kortademigheid, vermoeidheid, pijn in de borstkas en duizeligheid) verminderen. Die symptomen kunnen zeer onaangenaam en beangstigend zijn en kunnen negatieve invloed hebben op de dagelijkse activiteiten.De wetenschappers hebben het effect van yoga op de symptomen van yoga geëvalueerd. Ze hebben voor hun studie tussen 2012 en 2017 538 patiënten gerekruteerd. Tijdens de eerste 12 weken deden ze niet aan yoga en tijdens de daaropvolgende 16 weken namen ze deel aan yogasessies van 30 minuten om de twee dagen. Tijdens die periode werden de patiënten ook aangemoedigd om de bewegingen en ademhalingsoefeningen ook dagelijks thuis te doen. Tijdens de twee studieperioden werden de symptomen en episoden van atriumfibrillatie in een dagboek genoteerd. Sommige patiënten droegen ook een cardiale monitor om de episoden van atriumfibrillatie te registreren. Aan alle patiënten werd gevraagd een vragenlijst over angst en depressie in te vullen evenals een vragenlijst met vragen over hun vermogen de dagelijkse activiteiten te verrichten en te socialiseren, hun energieniveau en gemoedsstemming. Ook werden de hartfrequentie en de bloeddruk gemeten.Tijdens de yogaperiode van 16 weken vertoonden de patiënten een significante verbetering in alle domeinen in vergelijking met de 12 weken zonder yoga. Het aantal symptomatische episoden van atriumfibrillatie bedroeg gemiddeld 15 tijdens de periode zonder en 8 tijdens de periode met yoga. De bloeddruk was gemiddeld lager dan 11/6 mmHg na de yogasessies."Onze studie leert dat yoga een brede waaier van heilzame effecten heeft op de lichamelijke en geestelijke gezondheid van patiënten met atriumfibrillatie en dat yoga een aanvulling zou kunnen zijn op de gebruikelijke behandeling", concludeerde dr. Naresh Sen, hoofdauteur van de studie.(referentie: European Society of Cardiology, persmededeling, 31 augustus 2020)