...

Het Wereldgezondheidsinstituut van Barcelona (ISGlobal) heeft die nieuwe, gerandomiseerde, gekruiste studie uitgevoerd in het kader van het BlueHealth-project.59 gezonde, volwassen kantoorbedienden werden gerandomiseerd naar drie verschillende omgevingen, namelijk een blauwe plaats, in de stad of een controleplaats. Ze werden uitgenodigd om vier dagen per week gedurende 3 weken 20 minuten per dag te wandelen langs het strand van Barcelona, in de straten van de stad of te rusten op de controleplaats. De bloeddruk en de hartfrequentie werden voor, tijdens en na elke wandeling gemeten. Ze hebben vragenlijsten ingevuld over hun welzijn en gemoedsstemming. De auteurs hebben een significante verbetering van het welzijn en de gemoedsstemming vastgesteld na een wandeling in een blauwe ruimte dan na een wandeling in de stad of na rusten op de controleplaats. Na een korte wandeling op het strand van Barcelona vonden de proefpersonen dat hun gemoedstemming, vitaliteit en geestelijke gezondheid verbeterd waren.De cardiovasculaire parameters wezen op een hogere activiteit van het sympathische zenuwstelsel tijdens en na een wandeling langs het water of in de stad. Maar er werd geen statistisch significant verschil in de cardiovasculaire parameters gemeten tussen een wandeling in een blauwe ruimte en een wandeling in de stad. Ze vermoeden dat dat te maken heeft met het concept van de studie en dat een continue en langdurige blootstelling aan blauwe ruimtes positieve effecten zou kunnen hebben op de cardiovasculaire gezondheid.Die bevindingen liggen in de lijn van de vele andere wetenschappelijke studies die hebben aangetoond dat de natuur veel heilzame effecten heeft op de geestelijke gezondheid. De studie bevestigt ook dat de heilzame psychische effecten van lichaamsbeweging verschillen naargelang van de omgeving waarin dat gebeurt, en dat blauwe ruimtes wat dat betreft, beter zijn dan de stad. (referentie: Environmental Research, 19 juni 2020, doi: 10.1016/j.envres.2020.109812)