...

Epidemiologische studies hebben aangetoond dat mensen die geen vlees eten, minder calcium en eiwitten binnenkrijgen en een lagere botdichtheid hebben. Het was echter nog niet duidelijk of dat invloed heeft op het fractuurrisico.Om dat uit te vlooien, heeft een Britse groep een prospectief cohortonderzoek uitgevoerd bij 54 898 mannen en vrouwen in het Verenigd Koninkrijk die tussen 1993 en 2001 werden gerekruteerd. De eetgewoontes werden geëvalueerd bij de rekrutering en opnieuw in 2010. Naargelang van de eetgewoontes werden de proefpersonen ingedeeld in vier groepen: vleeseters (29 830), viseters (8 037), vegetariërs (15 499) en veganisten, die helemaal geen dierlijke producten eten (1982). De vorsers hebben dan die gegevens gekoppeld aan de ziekenhuisdossiers en de overlijdenscertificaten tot midden 2016.Tijdens een gemiddelde follow-up van 17,6 jaar hebben de wetenschappers 3941 botfracturen geregistreerd, waarvan 945 heupfracturen, 889 polsfracturen, 566 armfracturen, 520 enkelfracturen, 366 beenfracturen en 467 fracturen op andere belangrijke plaatsen zoals het sleutelbeen, de ribben en de wervels.Voor elk type fractuur hebben de vorsers het risico vergeleken volgens de eetgewoontes van de proefpersonen (met de groep van de vleeseters als referentie).Het fractuurrisico was hoger bij de mensen die geen vlees aten. Die mensen liepen vooral een hoger risico op heupfractuur (hazard ratio van 1,26 bij viseters, 1,25 bij vegetariërs en 2,31 bij veganisten in vergelijking met vleeseters), m.a.w. respectievelijk 2,9, 2,9 en 14,9 extra gevallen per 1000 mensen over een periode van 10 jaar meer.Veganisten liepen 43% meer risico op een botfractuur, 105% meer risico op een beenbreuk en 59% meer risico op een fractuur op een andere plaats. De significante correlaties waren sterker zonder correctie voor de BMI en zwakten wat af, maar bleven significant na extra correctie voor de hoeveelheid calcium en/of eiwit in de voeding. Er werd geen significant verschil in het risico op pols- of enkelfractuur waargenomen volgens de eetgewoontes (met of zonder correctie voor de BMI) en in het risico op armfractuur na correctie voor de BMI.Dit is de grootste en meest diepgaande studie die ooit werd uitgevoerd naar het fractuurrisico volgens de eetgewoontes. Mensen die helemaal geen vlees en dierlijke producten eten, blijken niet alleen brozere botten te hebben, maar lopen ook gemakkelijker fracturen op.Volgens dr. Tammy Tong "moet iedereen ongeacht zijn eetgewoontes zorgen voor een voldoende inname van calcium en eiwitten en streven naar een gezonde BMI (d.w.z. niet te laag en niet te hoog)." (referentie: BMC Medicine, 23 november 2020, doi: 10.1186/s12916-020-01815-3)