...

Nadat was aangetoond dat vitamine D-supplementen boven op de standaardbehandeling gunstige resultaten hadden bij patiënten met een lichte tot matige atopische dermatitis, hebben Egyptische vorsers het effect van vitamine D-supplementen bij kinderen met een ernstige atopische dermatitis onderzocht. Ze hebben hun studie uitgevoerd van 6 juni 2018 tot 1 september 2018 bij kinderen van 5-16 jaar. 86 patiënten hebben de studie afgewerkt.De patiënten werden gerandomiseerd naar vitamine D3 1600 IE/d per os of een placebo. De twee groepen kregen ook een basisbehandeling met een crème met 1% hydrocortison 2x/d gedurende 12 weken. De belangrijkste eindpunten waren de gemiddelde score van het eczeem en de index van ernst (EASI) op het einde van de studie en de percentuele verandering van de EASI-score tussen het begin en week 12.De serumconcentraties van 25-hydroxy-vitamine D na 12 weken waren significant hoger in de groep die vitamine D-supplementen kreeg, dan in de controlegroep. De gemiddelde EASI-score verbeterde significant meer bij de patiënten van de vitamine D-groep dan in de placebogroep. Het percentage patiënten waarbij de EASI-score ≥ 75% verbeterde, bedroeg 38,6% in de vitamine D-groep en slechts 7,1% in de placebogroep. Het percentage non-responders was echter vergelijkbaar in de twee groepen (respectievelijk 59,5% en 52,2%)."Vitamine D-supplementen zouden een doeltreffende adjuvante behandeling kunnen zijn bij patiënten met een ernstige atopische dermatitis", schrijven de auteurs. Ze stellen echter dat multicentrische studies bij een groter aantal patiënten en patiënten van verschillende rassen vereist zijn.""Verder onderzoek is ook nodig om na te gaan of de positieve effecten van vitamine D-supplementen gehandhaafd blijven bij kinderen met een ernstig eczeem als gevolg van de winter. In de winter is er immers een groter risico op vitamine D-tekort", voegen ze eraan toe. (referentie: Pharmacology Research & Perspectives, 3 november 2020, doi: 10.1002/prp2.679)