...

Bij baby's die ter wereld worden gebracht voor 28 weken amenorroe, zijn de bloedvaatjes van het netvlies nog niet goed ontwikkeld. Dan kan een ernstige retinopathie ontstaan. In sommige gevallen kan dat gaan tot netvliesloslating en blindheid.Bij extreem vroeggeboren baby's kan een tekort aan polyonverzadigde vetzuren (docosahexaeenzuur, DHA, en arachidonzuur) bijdragen tot de premature morbiditeit zoals prematurenretinopathie. Daarom hebben Zweedse vorsers een studie uitgevoerd om na te gaan of enterale supplementen van DHA, een omega 3-vetzuur, en arachidonzuur, een omega 6-vetzuur, het risico op prematurenretinopathie verlagen.Ze hebben een multicentrische gerandomiseerde klinische studie uitgevoerd in de universitaire ziekenhuizen van Göteborg, Lund en Stockholm. 206 zeer vroeg geboren baby's werden gedurende drie jaar (van 15 december 2016 tot 15 december 2019) gevolgd.Ongeveer de helft (105, van wie 59 jongens) heeft geen supplementen gekregen en de andere helft (101, van wie 58 jongens) heeft enterale supplementen gekregen van DHA 50 mg per dag per kg lichaamsgewicht en arachidonzuur 100 mg per dag per kg lichaamsgewicht. De supplementen werden gestart binnen 3 dagen na de geboorte en werden voortgezet tot 40 weken na de menstruatieHet aantal baby's dat een ernstige prematurenretinopathie heeft ontwikkeld, was 15,8% in de groep die supplementen had gekregen, en 33,3% in de controlegroep. Na toediening van supplementen waren de serumspiegels van DHA en arachidonzuur ook hoger. Er werd geen significant verschil in de incidentie van bronchopulmonale dysplasie en bloeding in de hersenventrikels, frequente complicaties bij extreme prematuren, waargenomen. Het aantal gevallen van septikemie was iets lager in de groep die supplementen had gekregen (42/101), dan in de controlegroep (53/105).Een mogelijke verklaring voor die bevindingen is dat omega 6-vetzuren een fundamentele rol spelen bij de vorming van de celmembraan en dat omega 3-vetzuren essentiële bestanddelen zijn van de bloedvaten en de zenuwweefsels.Wereldwijd zijn er jaarlijks ongeveer 20 000 zuigelingen die blind worden of een sterk beperkt gezichtsvermogen hebben als gevolg van een ernstige prematurenretinopathie. Daarom hopen de wetenschappers dat ze die resultaten nog verder zullen kunnen uitdiepen. (referentie: JAMA Pediatrics, 1 februari 2021, doi:10.1001/jamapediatrics.2020.5653)