...

Het lijkt misschien al een eeuwigheid, maar het eerste bekende geval van Covid-19 is gerapporteerd in december 2019. Sindsdien heeft het virus zich over de hele wereld verspreid. Wetenschappers onderzoeken de effecten van sars-CoV-2 en varianten ervan op het lichaam en hebben zo enkele belangrijke ontdekkingen gedaan. Zo heeft een groep van het Houston Methodist in samenwerking met Panamese vorsers vastgesteld dat de frequentie van acute transversale myelitis onverwacht hoog is bij patiënten met een sars-CoV-2-infectie. Naar aanleiding van een geval in Panama hebben ze de wetenschappelijke literatuur van maart 2020 tot januari 2021 doorgenomen. Daarin zijn 43 gevallen van acute transversale myelitis (23 mannen en 20 vrouwen) bij Covid-19-patiënten van 21-73 jaar en drie kinderen van 3-14 jaar in 21 verschillende landen gerapporteerd. Voorts zijn in klinische studies met het vaccin van AstraZeneca nog drie gevallen van acute transversale myelitis gerapporteerd als ernstige bijwerkingen.Acute transversale myelitis, een ontsteking van het ruggenmerg, is vrij zeldzaam. De incidentie wordt geraamd op 1,34-4,6 per miljoen inwoners per jaar. Tijdens de 10 maanden van deze studie waren de gevallen van acute transversale myelitis bij Covid-19-patiënten alleen al goed voor een totale incidentie van circa 0,5 gevallen per miljoen.Alle patiënten vertoonden de typische kenmerken van een acute transversale myelitis: acute verlamming, sensorische uitvalsverschijnselen en sfincterdisfunctie door aantasting van het ruggenmerg (bewezen bij beeldvormingsonderzoek). De belangrijkste klinische verschijnselen waren quadriplegie (58%) en paraplegie (42%), plaatselijke letsels van acute transversale myelitis in ≤ 3 segmenten van het ruggenmerg, meer bepaald het cervicale (12,5%) en het thoracale (17,7%) ruggenmerg, een longitudinaal uitgebreide acute transversale myelitis (70%) en een acute gedissemineerde encefalomyelitis (20%). Drie patiënten zijn blind geworden door een myeloneuritis optica en twee patiënten hebben een acute motorische axonale neuropathie ontwikkeld.De studie bevestigt dat acute transversale myelitis niet zo'n zeldzame neurologische complicatie van Covid-19 is: misschien 1,2% van de neurologische complicaties van een sars-CoV-2-infectie.""De latentie was meestal (68%) lang: van 10 dagen tot 6 weken, wat erop zou kunnen wijzen dat de postinfectieuze neurologische complicaties toe te schrijven zijn aan een reactie van de gastheer op het virus", commentariëren dr. Gustavo Roman en zijn collegae. "Bij 32% van de gevallen bedroeg de latentie 15 uur tot 5 dagen, wat veeleer wijst op een direct neurotroop effect van het sars-CoV-2."Er zijn drie gevallen van acute transversale myelitis gerapporteerd bij de 11 636 proefpersonen die hebben deelgenomen aan studies met het vaccin van AstraZeneca, dus een zeer hoge incidentie. Dat zou volgens de vorsers kunnen wijzen op immunologische mechanismen. "De pathogenese van acute transversale myelitis is niet bekend. Een mogelijke hypothese is dat antigenen van het sars-CoV-2 (die ook in het Covid-19-vaccin AZD1222 of het chimpanseeadenovirus dat als virale vector wordt gebruikt, kunnen zitten) immunologische mechanismen opwekken die leiden tot een myelitis."De auteurs manen uiteraard aan tot voorzichtigheid, maar ze denken dat verder onderzoek wenselijk is om de abnormaal hoge incidentie van acute transversale myelitis na een Covid-19 uit te pluizen en om zo een betere kijk te krijgen op het verband tussen Covid-19 en dat neurologisch syndroom. (referentie: Frontiers in Immunology, 26 april 2021, doi: 10.3389/fimmu.2021.653786)