...

De laatste 18 maanden hebben wetenschappers veel geleerd over het sars-CoV-2 en Covid-19. Zo hebben ze ontdekt dat infecties die beperkt blijven tot de bovenste luchtwegen, waarschijnlijk goedaardig zijn of geen symptomen zullen veroorzaken. Als de infectie zich in de luchtwegen verspreidt tot in de longblaasjes, zal de infectie veel ernstiger zijn en kan ze fataal aflopen. En ze hebben ook risicofactoren voor een ernstige Covid-19 ontdekt zoals de leeftijd, het geslacht en obesitas.Maar het is nog niet duidelijk welke cellen bij voorkeur door het sars-CoV-2 worden aangevallen en welke invloed de infectie heeft op het respiratoire epitheel. Er wachten nog veel vragen op antwoord. Een van die vragen is: "Zal de ziekte ernstig worden als het lichaam er niet in slaagt een goedaardige infectie snel onder controle te brengen of wordt die evolutie veel vroeger bepaald, misschien al bij de initiële respons op het virus dat in de neus dringt?Een Amerikaanse groep heeft een sequencing van het RNA van één enkele cel (single-cell RNA sequencing of scRNA-seq) uitgevoerd op stalen van de neuskeelholte van 58 mensen, namelijk 35 Covid-19-patiënten met een licht tot ernstig ziektebeeld, 17 gezonde vrijwilligers en zes patiënten met ademhalingsinsufficiëntie door een andere oorzaak.De vorsers hebben ontdekt dat de productie van interferonen veel zwakker was bij de patiënten die vervolgens een ernstige Covid-19 hadden ontwikkeld. Die patiënten hadden ook grotere hoeveelheden sterk inflammatoire macrofagen, immuuncellen die bijdragen tot de uitgesproken ontstekingsverschijnselen, die vaak worden teruggevonden bij een ernstige of dodelijke Covid-19.Aangezien de stalen werden afgenomen voor het ziektebeeld maximaal was, wijzen die twee bevindingen erop dat de evolutie van een Covid-19 kan worden bepaald door de initiële of de zeer vroege respons van de epitheel- en de immuuncellen in de neus op het virus.Als de initiële antivirale respons te zwak is, kan het virus zich sneller verspreiden en zal het gemakkelijker van de bovenste naar de onderste luchtwegen kunnen trekken. De rekrutering van inflammatoire immuuncellen zou kunnen bijdragen tot de pathogenese van de gevaarlijke ontsteking bij een ernstige Covid-19.De groep heeft ook geïnfecteerde gastheercellen en wegen die beschermen tegen infectie, geïdentificeerd, cellen en reacties die uniek zijn voor patiënten die vervolgens een licht ziektebeeld ontwikkelen. Dat wijst erop dat evolutie naar een ernstige Covid-19 effectief kan worden bepaald door de intrinsieke antivirale respons van het lichaam op het virus. Dat zou ons op het spoor kunnen zetten van nieuwe behandelingen voor Covid-19 en andere virale luchtweginfecties.(referentie : Cell, 22 juli 2021, doi : 10.1016/j.cell.2021.07.023)