...

De auteurs hebben de gegevens geanalyseerd van spermiogrammen die bij 656 mannen van 32 tot 39 jaar waren uitgevoerd tussen 2000 en 2017. Het ging om mannen die als koppel een behandeling kregen wegens onvruchtbaarheid in een gespecialiseerd centrum. Met een vragenlijst werd nagegaan welk ondergoed ze meestal droegen. 53% droeg een loszittende onderbroek en 47% spannend ondergoed. Resultaat: de concentratie van spermatozoa was gemiddeld 25% hoger, het aantal beweeglijke spermatozoa in het ejaculaat was gemiddeld 33% hoger en het totale aantal spermatozoa per ejaculaat was 17% hoger bij de mannen die een ruime onderbroek droegen, dan bij de mannen die een spannende slip droegen. De plasmaconcentratie van follikelstimulerend hormoon (FSH) was echter 14% lager. Dat hormoon speelt mee bij de vruchtbaarheid van de man en stimuleert de productie van spermatozoa. Volgens de wetenschappers zou het dragen van spannend ondergoed kunnen leiden tot een hogere productie van FSH om de temperatuurstijging ter hoogte van de teelballen als gevolg van spannend ondergoed, waardoor de teelballen dichter tegen het lichaam liggen, te compenseren. En dat is een probleem, want voor de vorming en een optimale ontwikkeling van spermatozoa moet de temperatuur 3-4 °C lager zijn dan die van de rest van het lichaam.De auteurs raden mannen die vader willen worden, dan ook aan om een loszittende onderbroek te dragen. (referentie: Human Reproduction, 8 augustus 2018, doi: 10.1093/humrep/dey259)https://academic.oup.com/humrep/advance-article/doi/10.1093/humrep/dey259/5066758