...

De auteurs hebben een gerandomiseerde klinische studie uitgevoerd bij 140 niet-gemenopauzeerde vrouwen van gemiddeld 35,7 jaar met een recidiverende cystitis die naar eigen zeggen minder dan 1,5 liter per dag dronken. De vrouwen werden gerandomiseerd naar een extra vochtinname van 1,5 l water per dag boven op de gebruikelijke vochtinname (interventiegroep) of geen extra vochtinname (controlegroep).De incidentie van blaasinfectie was 48% lager in de interventiegroep dan bij de vrouwen die hun normale hoeveelheid vocht dronken.Andere resultaten: er werden 111 episoden van cystitis geregistreerd in de interventiegroep en 216 in de controlegroep. Het geraamde gemiddelde jaarlijkse aantal antimicrobiële behandelingen voor de episoden van cystitis was 1,9 in de interventiegroep en 3,6 in de controlegroep. De gemiddelde tijd tussen de episoden van cystitis was 142,8 dagen in de interventiegroep en 84,4 dagen in de controlegroep. De mediane tijd tot de eerste cystitis was 148 dagen in de interventiegroep en 93,5 dagen in de controlegroep.De resultaten van die Amerikaanse studie zijn belangrijk. Meer dan de helft van de vrouwen krijgt immers af en toe een blaasinfectie. Meer drinken (1,5 liter water extra per dag) zou niet-gemenopauzeerde vrouwen beschermen tegen recidiverende cystitis. Dat verhoogt de eliminatie van de bacteriën en zorgt ervoor dat ze zich minder gemakkelijk aan het blaasslijmvlies binden. Die vrouwen zullen dan minder antibiotica nodig hebben, en hoe minder antibiotica je voorschrijft, des te minder kans is er op optreden van resistentie. (referentie: JAMA Internal Medicine, 1 oktober 2018, doi: 10.1001/jamainternmed.2018.4204)