...

Volgens hun observationele studie zou het goed zijn mensen met chronisch nierlijden aan te raden meer cafeïne te gebruiken, want dat zou hun levensverwachting kunnen verhogen. "Het is een eenvoudige maatregel, die heilzame klinische effecten heeft en niet veel kost", commentariëren de auteurs.De wetenschappers van het Centro Hospitalar Lisboa Norte hebben de gegevens doorgenomen van 4863 Amerikaanse volwassenen met een chronische nierziekte die niet in een instelling verbleven en die hadden deelgenomen aan de NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey) 1999-2010. Ze hebben daarbij een negatieve correlatie vastgesteld tussen de cafeïneconsumptie en de totale sterfte ongeacht de doodsoorzaak. Tijdens een mediane follow-up van vijf jaar was het overlijdensrisico bijna 25% lager bij de mensen met de hoogste cafeïneconsumptie, dan bij de mensen die het minste koffie dronken. Het verschil bleef overeind na correctie voor andere belangrijke factoren zoals de leeftijd, het geslacht, het rookgedrag, andere ziekten en de voeding.De gunstige effecten van cafeïne zouden te danken zijn aan zijn effecten op de bloedvaten. Cafeïne verhoogt de afgifte van stikstofmonoxide, dat de werking van de bloedvaten verbetert.(referentie: Nephrology Dialysis Transplantation, 12 september 2018, DOI: 10.1093/ndt/gfy234)