Gezien de levensverwachting steeds toeneemt, worden meer en meer mannen geconfronteerd met urinaire problemen gelinkt aan prostaathypertrofie. Het is dus belangrijk deze patiënten goed te ondervragen om een behandeling voor te kunnen stellen die is aangepast aan hun symptomen en de beste risico/batenverhouding biedt. De raad van prof. Frank Van der Aa (UZ Leuven).

Prof. Karel Decaestecker (UZ Gent) geeft een gedetailleerd overzicht van de verworvenheden en toekomstige mogelijkheden van robotgeassisteerde niertransplantatie (levende donor) na twee jaar praktische toepassing op Europees niveau. De studie die in Kopenhagen werd voorgesteld, werd beloond met de René Küss Award 2018. Deze prijs die een origineel onderzoek naar transplantatie in de kijker zet, is een eerbetoon aan deze Franse pionier van de niertransplantatie.

Deze gerandomiseerde, placebogecontroleerde fase 3-studie heeft aangetoond dat je de ontwikkeling van metastasen bij patiënten met een lokale, castratieresistente prostaatkanker kunt tegengaan door toediening van een androgeenreceptorantagonist van een nieuwe generatie.

Een grote internationale studie toont aan dat je met een MRI van de prostaat meer agressieve kankers kunt detecteren (die dus moeten worden behandeld) en dan je dan minder kankers zult detecteren (die allicht niet zullen evolueren) dan met standaardbiopsies. Zo kan je beter de patiënten selecteren bij wie een invasieve prostaatbiopsie geïndiceerd is en kan je het totale aantal biopsies met ongeveer een kwart verlagen.

Niertransplantatie is de referentiebehandeling voor patiënten met terminaal nierfalen. Robotgeassisteerde niertransplantatie werd ontwikkeld om de morbiditeit als gevolg van een laparotomie te verminderen. De techniek wordt al in meerdere Europese centra toegepast.

Na het zien van deze video zal u zeker het enthousiasme van Morgan Rouprêt delen, die binnen de EAU verantwoordelijk is voor het opstellen van richtlijnen voor de behandeling van urotheliale tumoren van de hoge urinewegen.

Aangezien we enkel beschikten over de resultaten van retrospectieve studies, waren er vragen over de werkzaamheid van adjuvante chemotherapie bij een urotheliaal carcinoom, vooral bij een carcinoom van de hogere urinewegen. Daar komt nu echter verandering in dankzij de prospectieve POUT-studie, die Alison Birtle in deze video bespreekt.

Niertraumata zijn de frequentste urogenitale traumata en zijn goed voor ongeveer 10% van de abdominale traumata. De klinische presentatie van een niertrauma kan heel uiteenlopend zijn. Er bestaat geen standaardbehandeling. De behandeling moet bij elke patiënt afzonderlijk worden bepaald.

Een gleasonscore van 7 betekent per definitie dat minstens een aantal cellen in het biopt een stadium 4 is, dus agressieve cellen. Een score van 6 stemt overeen met cellen die alle stadium 3 zijn, een intermediair stadium dat als weinig agressief wordt beschouwd.

Een Chinese groep wetenschappers en clinici beweert een artificial intelligence learning system te hebben ontwikkeld (machine learning op basis van artificiële intelligentie) dat prostaatkanker in weefselstalen even goed kan identificeren als een patholoog.

De fluorochinolonen zijn al lang de antibiotica die in België het vaakst voor profylactische doeleinden worden voorgeschreven bij een transurethrale prostatectomie (TURP). Dat blijft echter niet zonder gevolgen wat de resistentie van bacteriën betreft, en kan potentieel schadelijke gevolgen hebben voor de patiënten.

Na een kritische analyse van de enige fase III-studie over het onderwerp, bovendien een monocentrische studie met één behandelingsgroep, stellen de auteurs dat er dringend nood is aan verder onderzoek naar het nut van een neoadjuvante behandeling. Dit jaar werden drie gerandomiseerde fase III-studies gepubliceerd of aangekondigd die de waarde van een adjuvante behandeling hebben geëvalueerd of nog evalueren. De gegevens van die studies blijken niet concordant. Vandaar dat een adjuvante behandeling niet wordt aanbevolen en ook niet wordt terugbetaald.

Het risico op recidief van teelbalseminoom klinisch stadium I wordt gewoonlijk geraamd op grond van twee klinische parameters. Op basis daarvan wordt beslist om eventueel een adjuvante behandeling voor te schrijven. Is die werkwijze correct? Het antwoord vindt u in een systematisch literatuuroverzicht. U zal waarschijnlijk niet de enige zijn die schrikt van de resultaten.