Op het congres van de EAU dit jaar werd een gevecht geleverd tussen voorstanders van robotgeassisteerde chirurgie en voorstanders van klassieke chirurgie. Die laatsten hebben het onderspit moeten delven en prof. Steven Joniau, een fervente voorstander van robotgeassisteerde chirurgie, legt uit waarom ... ook al is er nog onvoldoende wetenschappelijk bewijsmateriaal. Hij verwijst ook naar de belangrijke vooruitgang van de beeldvorming inzake de diagnostiek en de behandeling van prostaatkanker.

Tijdens het EAU werd het belang van benigne prostaathyperplasie of beter LUTS (lower urinary tract symptoms) besproken tijdens verschillende sessies. Zo werd er gediscussieerd over het nut van een terminologieverandering. Prof. Dirk De Ridder (KU Leuven) legt uit hoe er beter rekening kan gehouden worden met het geheel van symptomen waar de patiënt last van heeft. Hij bespreekt ook hoe de zorg nog meer gepersonaliseerd kan worden.

Beter voorkomen dan genezen, maar dan moet je wel de risicopopulaties kennen. Bij prostaatkanker zijn er meerdere mogelijkheden, maar welke is de beste? Een twintigtal sprekers hebben daarover gediscussieerd en verslag uitgebracht van hun respectieve ervaring.

LUTS (lage-urinewegsymptomen) zijn een klinische entiteit, die veel symptomen dekt, maar de epidemiologie ervan is niet goed bekend. Een Franse groep heeft verslag uitgebracht van de behandeling van LUTS op nationaal niveau gedurende 10 jaar.

Zou die boutade van 30 jaar geleden nog van toepassing zijn op prostaatchirurgie? Dat was het onderwerp van een boeiende discussie op het congres van de EAU, maar het ziet ernaar uit dat een terugkeer naar vroeger niet meer aan de orde is.

Dankzij bepaling van het PSA-gehalte kan prostaatkanker in een vroeg stadium worden opgespoord, waardoor de overleving verbeterd is. Maar dat heeft ook geleid tot overdiagnostiek en overbehandeling, vooral bij patiënten met een laagrisicoprostaatkanker, aldus Hans Lilja (New York).

Tijdens het EAU nam medische beeldvorming bij prostaatkanker een belangrijke plaats in. België blijft niet achter bij deze evolutie. Dr. Simone Albissini, Urologie, Erasmusziekenhuis (ULB), heeft de resultaten onthuld van een studie met PSMA PET-Scan. Een nieuwe, precieze beeldvormingstechniek die het mogelijk maakt om de diagnose en therapeutische keuzes beter vast te stellen. Tekst en uitleg.

Wat moet een arts doen bij een patiënt met een gedaalde testosteronspiegel, vooral als die patiënt een risico loopt op of een voorgeschiedenis heeft van prostaatkanker? Peter Ostergren (Kopenhagen, Denemarken) heeft geprobeerd die vraag te beantwoorden.

Mauro Gacci stelde een interessante vraag. Als ontsteking een rol speelt, heeft dat niet alleen pathofysiologische implicaties, maar ook therapeutische.

Twee posters hebben de aandacht getrokken van de talrijke congresgangers die aanwezig waren tijdens de eerste sessies van het EAU 2017 in Londen: enerzijds een multicentrisch onderzoek naar de kankersterfte na 20 jaar bij patiënten met een hoogrisico prostaatkanker en anderzijds het verband tussen hoogrisicoprostaatkanker en type 2-diabetes.