Sinds 2013 bieden de openbare centra voor gezinsplanning in Vantaa, een stad die deel uitmaakt van het hoofdstedelijk gebied van Helsinki, vrouwen van 15 tot 45 jaar de mogelijkheid om gratis een eerste LARC te gebruiken. In het jaar 2013 hebben in het totaal 5.930 van de 50.308 vrouwen die in aanmerking kwamen voor het programma, zich aangemeld in een van de centra en zijn 1.307 vrouwen (22%) een LARC gestart. 800 (13,5%) van die vrouwen hebben het voorbehoedmiddel gratis gekregen.

De onderzoekers (T Salorenta et al. #A178) hebben de verschillen besproken tussen de vrouwen die al dan niet gratis voor een LARC hebben gekozen, en de vrouwen die liever een ander voorbehoedmiddel gebruikten.

De vrouwen die een LARC hebben gekozen:

  • waren ouder (gemiddelde leeftijd 28,1 ± 7,1 jaar vs. 24,9 ± 6,8 jaar; p < 0,001),
  • waren vaker gehuwd (41,3% versus 19,8%, p < 0,001),
  • hadden vaker al kinderen (54% versus 20,5%; p < 0,001),
  • hadden vaker een abortus laten uitvoeren (18,6% versus 14,1%; p=0,001).

De waarschijnlijkheid van keuze van een LARC was gemiddeld:

  • 3,3-maal hoger (95% BI 3,0-3,9) bij de vrouwen die al kinderen hadden, dan bij de vrouwen die er geen hadden: respectievelijk 31,3% en 9,1%,
  • 2,4-maal hoger (95% BI 2,1-2,7) bij getrouwde vrouwen,
  • 30% hoger (95% BI 1,1-1,6) bij de vrouwen die een zwangerschapsafbreking hadden laten uitvoeren.

De gegevens stroken met de bevindingen van andere recente onderzoeken. De onderzoekers concluderen dan ook dat de werkelijkheid niet altijd is wat ze zou moeten zijn. Je zou denken dat de jongste vrouwen vaker een LARC zouden kiezen. Het is bovendien bewezen dat nullipariteit geen bezwaar is tegen zo'n voorbehoedmiddel. Toch zijn het vooral oudere vrouwen, gehuwde vrouwen en vrouwen die al kinderen hebben, die een LARC verkiezen.

Een ander lid van de groep Finse vorsers (F Gyllenberg et al. #FC-05) presenteerde een studie die werd uitgevoerd bij vrouwen die in een centrum voor gezinsplanning werden gezien. De vrouwen die hadden geopteerd voor een gratis LARC, zijn minder vaak zwanger geweest (9,2% versus 14,9%) en hebben minder vaak een abortus laten uitvoeren (12,1% versus 21,4%) dan de vrouwen die de voorkeur hadden gegeven aan andere voorbehoedmiddelen. Volgens een eerste analyse was de frequentie van abortus provocatus meer dan 50% lager (RR 0,43; 95% BI 0,21-0,79).

Sinds 2013 bieden de openbare centra voor gezinsplanning in Vantaa, een stad die deel uitmaakt van het hoofdstedelijk gebied van Helsinki, vrouwen van 15 tot 45 jaar de mogelijkheid om gratis een eerste LARC te gebruiken. In het jaar 2013 hebben in het totaal 5.930 van de 50.308 vrouwen die in aanmerking kwamen voor het programma, zich aangemeld in een van de centra en zijn 1.307 vrouwen (22%) een LARC gestart. 800 (13,5%) van die vrouwen hebben het voorbehoedmiddel gratis gekregen.De onderzoekers (T Salorenta et al. #A178) hebben de verschillen besproken tussen de vrouwen die al dan niet gratis voor een LARC hebben gekozen, en de vrouwen die liever een ander voorbehoedmiddel gebruikten.De vrouwen die een LARC hebben gekozen:De waarschijnlijkheid van keuze van een LARC was gemiddeld:De gegevens stroken met de bevindingen van andere recente onderzoeken. De onderzoekers concluderen dan ook dat de werkelijkheid niet altijd is wat ze zou moeten zijn. Je zou denken dat de jongste vrouwen vaker een LARC zouden kiezen. Het is bovendien bewezen dat nullipariteit geen bezwaar is tegen zo'n voorbehoedmiddel. Toch zijn het vooral oudere vrouwen, gehuwde vrouwen en vrouwen die al kinderen hebben, die een LARC verkiezen.Een ander lid van de groep Finse vorsers (F Gyllenberg et al. #FC-05) presenteerde een studie die werd uitgevoerd bij vrouwen die in een centrum voor gezinsplanning werden gezien. De vrouwen die hadden geopteerd voor een gratis LARC, zijn minder vaak zwanger geweest (9,2% versus 14,9%) en hebben minder vaak een abortus laten uitvoeren (12,1% versus 21,4%) dan de vrouwen die de voorkeur hadden gegeven aan andere voorbehoedmiddelen. Volgens een eerste analyse was de frequentie van abortus provocatus meer dan 50% lager (RR 0,43; 95% BI 0,21-0,79).